Početna / AKTUELNO / Radost đaka prvaka migrananata zbog polaska u školu i topal prijem u OŠ “Zaga Malivuk” u Krnjači

Radost đaka prvaka migrananata zbog polaska u školu i topal prijem u OŠ “Zaga Malivuk” u Krnjači

Prvaci 01

pripremio:APC   foto: APC

Beograd,31.avgusta – Danas je u Osnovnoj školi “Zaga Malivuk” organizovan je sve?ani prijem ?aka prvaka. Ova škola je uz asistenciju APC/CZA ugostila i 5 ?aka prvaka migrantskog porekla, koji su prvi put seli u školske klupe.

Budu?i da Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila ve? godinama sara?uje sa OŠ “Zaga Malivuk” u Krnja?i, ovu školu ve? pohadja još nekoliko starije dece migranata.

Prvaci su bili jako uzbudjeni zbog susreta sa drugom decom, susreta sa u?iteljem, sve?anosti koja im je priredjena i naravno izlaska iz kampa. Njihovu radost delili su  i roditelji, ali i ceo kamp, pa i tim APC koji ih je sa prevodiocem odveo u školu i omogu?io prve kontakte sa novom sredinom.

Ostvarivanjem lepe saradnje sa lokalnim institucijama, kao u ovom slu?aju sa Osnovnom školom Zaga Malivuk iz Beograda, gde postoji dugogodišnja saradnja kada je re? o upisu dece azilanata i njihovom poha?anju nastave, postiže se humani i pravi?an pristup inkluziji i integraciji tražilaca azila u društvo.

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …