Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Rad sa ženama

Rad sa ženama

Jednom nedeljno u oba Centra za azil u Banji Koviljači i Bogovađi sa ženama iz različitih zemalja realizuje se po jedna radionica iz neke od tri programske celine: psihološko osnaživanje, kulturološke razlike i higijensko-zdravstveno informisanje.

Kroz psihološko osnaživanje, sa učesnicama se govori o pojmovima kao što su identitet i pripadnost grupi, uspostavljanje poverenja, komunikacija, načini reagovanja u konfliktnim situacijama, partnersko nasilje, prepoznavanje i ispoljavanje emocija.

Tokom radionica baziranih na kulturološkim razlikama sa učesnicama se radi na dva nivoa – jedan je informisanje i poređenje običaja, svakodnevih situacija i položaja žena u zemljama iz kojih tražilje azila dolaze, Srbiji i zapadnoj i severnoj Evropi. Drugi nivo vezan je za razumevanje činilaca kulture i nivoima prilagođavanja novoj kulturi gde su učesnice podstaknute da istraživački i konstruktivno pristupe zajednici u koju odlaze.

Zdravstvene teme kao što su prepoznavanje i načini prenošenja infekcija na koži, održavanje lične higijene tokom uslova putovanja i u izmenjenim uslovima suživota sa velikim brojem ljudi, higijenskom obrazovanju dece, zdravoj i balansiranoj ishrani, menstrualnom ciklusu i polno prenosivim bolestima, obrađuju se ili kroz radioničarski oblik rada ili u formi interaktivnih predavanja uz korišćenje videa i radnih materijala.

Sa ženama se takođe realizuju kreativne radionice crtanja kanom, veoma popularnom u Avganistanu.

Veliki procenat žena je potpuno neobrazovan i ovo su prve struktuirane aktivnosti u kojima one učestvuju. Takođe nov pristup u kojem se od učesnica očekuje da kažu svoje mišljenje i prodiskutuju sa drugim ženama postepeno postaje bliži ženama koje najčešće dolaze iz Avganistana i Somalije. Važna komponenta radionica je i uspostavljanje dijaloga i tolerancije za suživot među pripadnicama različitih zemalja.

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …