Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Rad sa ženama

Rad sa ženama

Jednom nedeljno u oba Centra za azil u Banji Koviljači i Bogovađi sa ženama iz različitih zemalja realizuje se po jedna radionica iz neke od tri programske celine: psihološko osnaživanje, kulturološke razlike i higijensko-zdravstveno informisanje.

Kroz psihološko osnaživanje, sa učesnicama se govori o pojmovima kao što su identitet i pripadnost grupi, uspostavljanje poverenja, komunikacija, načini reagovanja u konfliktnim situacijama, partnersko nasilje, prepoznavanje i ispoljavanje emocija.

Tokom radionica baziranih na kulturološkim razlikama sa učesnicama se radi na dva nivoa – jedan je informisanje i poređenje običaja, svakodnevih situacija i položaja žena u zemljama iz kojih tražilje azila dolaze, Srbiji i zapadnoj i severnoj Evropi. Drugi nivo vezan je za razumevanje činilaca kulture i nivoima prilagođavanja novoj kulturi gde su učesnice podstaknute da istraživački i konstruktivno pristupe zajednici u koju odlaze.

Zdravstvene teme kao što su prepoznavanje i načini prenošenja infekcija na koži, održavanje lične higijene tokom uslova putovanja i u izmenjenim uslovima suživota sa velikim brojem ljudi, higijenskom obrazovanju dece, zdravoj i balansiranoj ishrani, menstrualnom ciklusu i polno prenosivim bolestima, obrađuju se ili kroz radioničarski oblik rada ili u formi interaktivnih predavanja uz korišćenje videa i radnih materijala.

Sa ženama se takođe realizuju kreativne radionice crtanja kanom, veoma popularnom u Avganistanu.

Veliki procenat žena je potpuno neobrazovan i ovo su prve struktuirane aktivnosti u kojima one učestvuju. Takođe nov pristup u kojem se od učesnica očekuje da kažu svoje mišljenje i prodiskutuju sa drugim ženama postepeno postaje bliži ženama koje najčešće dolaze iz Avganistana i Somalije. Važna komponenta radionica je i uspostavljanje dijaloga i tolerancije za suživot među pripadnicama različitih zemalja.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine