петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / PROTESTI U ISTRI ZBOG PODIZANJA OGRADE PREMA HRVATSKOJ

PROTESTI U ISTRI ZBOG PODIZANJA OGRADE PREMA HRVATSKOJ

  priredio: A.P.C     foto: Leon Vidi?  “Delo” 

 

LJUBLJANA  16.decembar –  Deset na?elnika opština iz Istre i Slovenskog primorja sastalo se u sredu uz hrvatsko-slovensku granicu kod Dragonje, i javno pozvali slovenskog premijera Miru Cerara da ukloni ži?anu ogradu s tog dela granice, javio je Slovenski radio.

Dogovoreno je da ?e jedan od njih u ime svih kod Cerara zatražiti prijem i tražiti da se ograda ukloni jer na tom delu granice nema ilegalnih prelaza migranata.  Izneli su  stav da ?e dizanje ograde naneti veliku  štetu turisti?kom imidžu tih krajeva .

Uz to, na?elnici su za subotu najavili proteste lokalnog stanovništva  Istre i Slovenskog primorja protiv ograde s bodljikavom žicom koja je zasekla u suživot tamošnjiih ljudi. Protestni  skup “Protiv žice, za humanu Europu” s po?etkom u 11 sati održat ?e se u subotu u Brezovici, a drugi tri sata kasnije uz  istarske grani?ne prelaze.

Na?elnici su podržali  i najnoviju inicijativu “Protiv ži?anih ograda u Istri i drugdje” koja se pojavila na Facebooku.

Slovenija je do sada postavila 140 kilometara žilet-ograde na svojoj graniciprema Hrvatskoj, mada je na po?etku najavljeno da ?e ograda koja se diže ”u cilju kontrolisanja izbegli?kog talasa”, biti duga?ka 80 kilometara.  Sada slovena?ki mediji  spekulišu  da ?e na kraju njena dužina iznositi oko 550 kilometara.

Državni sekretar u ministarstvu unutrašnjih poslova Slovenije Boštjan Šefic to je na neki na?in I potvrdio: “Odluka vlade o postavljanju tehni?kiih barijera potpuno je opravdana i to na celoj granici jer se migracijski tokovi mogu promeniti”, kazao je on.

Šefic je izjavio je da je postavljanje tehni?kih barijera radi kontrole izbjegli?kog talasa potrebno i na onim mestima gde migranata još nema jer bi moglo do?i do promene migracijskih ruta, te zbog loših iskustava Slovenije s Hrvatskom koja je po njegovim re?ima na po?etku izbjegli?ke krize na granicu dovodila migrante bez najave i na neo?ekivanim mjestima.

Najavio je da ?e vlada bezbedonosno stanje,  zbog koga se odlu?ila na takve barijere razmatrati opet po?etkom slede?e godine, te da ?e primanje izbjeglica i migranata u Sloveniju strogo odre?ivati prema onome što u tom pogledu ?ine Austrija i Njema?ka.

 

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine