четвртак, 30. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / PROTESTI U ISTRI ZBOG PODIZANJA OGRADE PREMA HRVATSKOJ

PROTESTI U ISTRI ZBOG PODIZANJA OGRADE PREMA HRVATSKOJ

  priredio: A.P.C     foto: Leon Vidi?  “Delo” 

 

LJUBLJANA  16.decembar –  Deset na?elnika opština iz Istre i Slovenskog primorja sastalo se u sredu uz hrvatsko-slovensku granicu kod Dragonje, i javno pozvali slovenskog premijera Miru Cerara da ukloni ži?anu ogradu s tog dela granice, javio je Slovenski radio.

Dogovoreno je da ?e jedan od njih u ime svih kod Cerara zatražiti prijem i tražiti da se ograda ukloni jer na tom delu granice nema ilegalnih prelaza migranata.  Izneli su  stav da ?e dizanje ograde naneti veliku  štetu turisti?kom imidžu tih krajeva .

Uz to, na?elnici su za subotu najavili proteste lokalnog stanovništva  Istre i Slovenskog primorja protiv ograde s bodljikavom žicom koja je zasekla u suživot tamošnjiih ljudi. Protestni  skup “Protiv žice, za humanu Europu” s po?etkom u 11 sati održat ?e se u subotu u Brezovici, a drugi tri sata kasnije uz  istarske grani?ne prelaze.

Na?elnici su podržali  i najnoviju inicijativu “Protiv ži?anih ograda u Istri i drugdje” koja se pojavila na Facebooku.

Slovenija je do sada postavila 140 kilometara žilet-ograde na svojoj graniciprema Hrvatskoj, mada je na po?etku najavljeno da ?e ograda koja se diže ”u cilju kontrolisanja izbegli?kog talasa”, biti duga?ka 80 kilometara.  Sada slovena?ki mediji  spekulišu  da ?e na kraju njena dužina iznositi oko 550 kilometara.

Državni sekretar u ministarstvu unutrašnjih poslova Slovenije Boštjan Šefic to je na neki na?in I potvrdio: “Odluka vlade o postavljanju tehni?kiih barijera potpuno je opravdana i to na celoj granici jer se migracijski tokovi mogu promeniti”, kazao je on.

Šefic je izjavio je da je postavljanje tehni?kih barijera radi kontrole izbjegli?kog talasa potrebno i na onim mestima gde migranata još nema jer bi moglo do?i do promene migracijskih ruta, te zbog loših iskustava Slovenije s Hrvatskom koja je po njegovim re?ima na po?etku izbjegli?ke krize na granicu dovodila migrante bez najave i na neo?ekivanim mjestima.

Najavio je da ?e vlada bezbedonosno stanje,  zbog koga se odlu?ila na takve barijere razmatrati opet po?etkom slede?e godine, te da ?e primanje izbjeglica i migranata u Sloveniju strogo odre?ivati prema onome što u tom pogledu ?ine Austrija i Njema?ka.

 

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …