среда, 28. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Preko 16600 izbeglih iz Ukrajine prijavilo boravak u Srbiji.

Preko 16600 izbeglih iz Ukrajine prijavilo boravak u Srbiji.

Izvor APC

Beograd 29.08.2022. – Osim izbeglica iz Azije i Afrike, u Srbiju od početka rata u Ukrajini dolaze i izbeglice iz Ukrajine. Od početka rata, u Srbiju je ušlo više od 90.000 ljudi iz Ukrajine, a u Srbiji prijavilo boravak njih više od 16.600 ljudi.

Izbegli iz Ukrajine su u najvećem broju u privatnom smeštaju i oni pokušavaju da se snađu i potrebna im je pomoć.

Smatramo da je veoma bitno da izbeglice iz Ukrajine ostanu u urbanim sredinama, a ne u izolovanim kampovima, u kojima može da im se lakše pomogne da pronađu zaposlenje, ostvare zdravstvenu i drugu zaštitu, da lakše ostvare socijalne kontakte i da se lakše integrišu u društvo . Oni sada, posle inicijalnih ozbiljnih sistemskih problema, a uz naše konkretne intervencije na terenu i prema institucijama, relativno brzo dobijaju rešenje o privremenoj zaštiti, ostvaruju pristup tržištu rada, dobijaju zdravstvenu zaštitu. To je dobro, ali tek početak i moramo da tako nastavimo da delujemo.

Sa početkom školske godine otvara se i pitanje uključivanja ukrajinske dece u obrazovni sistem što je takođe novi izazov za sve u sistemu, a posebno za lokalne škole.

Najveći broj ukrajinskih izbeglica boravi u sredinama koje se nisu intenzivnije susretale sa izbeglicama iz Azije i Afrike prethodnih godina, pa su lokalne institucije u istim sredinama sada na testu i moraju posebno da se angažuju oko zaštite i pružanja pomoći.

Sistem mora da razmišlja da podrži izbegle iz Ukrajine u pokrivanju troškova smeštaja ako se nalaze u privatnom smeštaju, van kampova, jer je to jedini način da se ovi ljudi uspešno i održivo prihvate i integrišu u lokalnu zajednicu.

Pogledajte još

Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Izvor: APC Foto: APC Datum: 28. oktobar 2023. godine Mađarska je četiri puta pushback-ovala šestočlanu …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine