Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Preko 16600 izbeglih iz Ukrajine prijavilo boravak u Srbiji.

Preko 16600 izbeglih iz Ukrajine prijavilo boravak u Srbiji.

Izvor APC

Beograd 29.08.2022. – Osim izbeglica iz Azije i Afrike, u Srbiju od početka rata u Ukrajini dolaze i izbeglice iz Ukrajine. Od početka rata, u Srbiju je ušlo više od 90.000 ljudi iz Ukrajine, a u Srbiji prijavilo boravak njih više od 16.600 ljudi.

Izbegli iz Ukrajine su u najvećem broju u privatnom smeštaju i oni pokušavaju da se snađu i potrebna im je pomoć.

Smatramo da je veoma bitno da izbeglice iz Ukrajine ostanu u urbanim sredinama, a ne u izolovanim kampovima, u kojima može da im se lakše pomogne da pronađu zaposlenje, ostvare zdravstvenu i drugu zaštitu, da lakše ostvare socijalne kontakte i da se lakše integrišu u društvo . Oni sada, posle inicijalnih ozbiljnih sistemskih problema, a uz naše konkretne intervencije na terenu i prema institucijama, relativno brzo dobijaju rešenje o privremenoj zaštiti, ostvaruju pristup tržištu rada, dobijaju zdravstvenu zaštitu. To je dobro, ali tek početak i moramo da tako nastavimo da delujemo.

Sa početkom školske godine otvara se i pitanje uključivanja ukrajinske dece u obrazovni sistem što je takođe novi izazov za sve u sistemu, a posebno za lokalne škole.

Najveći broj ukrajinskih izbeglica boravi u sredinama koje se nisu intenzivnije susretale sa izbeglicama iz Azije i Afrike prethodnih godina, pa su lokalne institucije u istim sredinama sada na testu i moraju posebno da se angažuju oko zaštite i pružanja pomoći.

Sistem mora da razmišlja da podrži izbegle iz Ukrajine u pokrivanju troškova smeštaja ako se nalaze u privatnom smeštaju, van kampova, jer je to jedini način da se ovi ljudi uspešno i održivo prihvate i integrišu u lokalnu zajednicu.

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …