четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Pozitivan stav prema migrantima u Srbiji ima 43 odsto gradjana

Pozitivan stav prema migrantima u Srbiji ima 43 odsto gradjana

pripremio: APC   foto: APC

Beograd,20.juna – Pozitivan stav i empatiju prema migrantima u Srbiji, kroz koju je od po?etka migrantske krize prošlo milion ljudi i dece, danas ima 43 odsto gradjana, što je za 1,8 odsto manje nego na njenom po?etku, dok je broj onih sa negativnim mišlenjem porastao sa 19 na 33 odsto, rezultati su istraživanja agencije Propozitiv.

“U odnosu na prvi talas kada je pozitivan stav prema izbeglicama imao 45 odsto gradjana, u drugom talasu taj procenat bio je 47 odsto a u anketi sprovedenoj u maju on iznosi 43 odsto. Negativan stav sa druge strane uve?an je sa 19 odsto iz 2015. godine na 34,1 odsto u 2016. da bi danas bio 33,3 odsto”, rekao je direktor agencije Marko Lazovi?.

Anekta, je sprovedena na 2.700 ljudi u svim mestima gde postoje prihvatni centri za migrante, i raspoloženje gradjana prema njima je smanjeno jedino u Šidu zbog incidenata. pokazala je, kako je dodao Lazovi?, da je taj broj tokom migrantske krize sa 68 odsto pao na 62,a to zna?i da tri petine gradjana ima empatiju i razume migrante.

Takodje, ispitivanje je pokazalo da se 45 odsto gradjana plaši da ?e im migranti preneti neku bolest, dok je tre?ina zabrinuta da su medju njima kriju oni skloni teroristi?kim napadima i kriminalu.

U Srbiji trenutno boravi izmedju 6.000 i 7.000 migranata, od toga 980 dece bez roditelja i 3.000 maloletnika, a od maja 2015. godine kroz Srbiju prošlo milion ljudi od kojih je 1.700 zatražilo azil

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine