Početna / Socijalno-integracijska pomoć / Pomoć izbeglicama pri uključivanju u lokalnu sredinu.

Pomoć izbeglicama pri uključivanju u lokalnu sredinu.

07.09.2021. Beograd, Period tranzicije i promene mesta boravka svima je izazov, a posebno izbeglicama koje napuste veliki kolektivni prihvatni kamp i dođu u novu lokalnu sredinu. Čak i kada govore jezik i delimično poznaju običaje, kulturu i poželjne obrasce ponašanja, izbeglice  nailaze na birokratske i druge prepreke koje ih čine još više izloženim diskriminaciji i osećaju izolovanosti.

Tražiocima azila i izbeglicama koje borave na privatnoj adresi APC pomaže prilikom odlaska kod lekara, odlaska u centar za socijalni rad, otvaranja računa u banci, prijave na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u novoj sredini i pruža informacije o mestu u kojem žive, običajima, ali i o sadržajima koji su im dostupni.

APC koristi razgranatu mrežu volontera, studenata i aktivista da na lokalu pomogne lakše uključivanje  izbeglica u lokalnu sredinu, njihovu lakšu integraciju, ali i socijalnu inkluziju, gradeći na socijalnom kapitalu lokalnih članova razgranate APC Volonterske Mreže.

Na terenu nailazimo na službenike koji često nemaju dovoljno informacija o pravima tražilaca azila i izbeglica. Njima često fale instrukcije u vezi sa ostvarivanjem usluga  zdravstvene, socijalne zaštite, korišćenja mera za zapošljavanje. U tim situacijama veoma je važno prisustvo kulturnog medijatora, socijalnog radnika ili prevodioca koji može olakšati komunikaciju i pružiti podršku izbeglicama da se što brže i lakše integrišu.

Posebnu pažnju u ovom procesu posvećujemo izbegličkoj deci i mladima, koji su i najugroženiji ali i najbitniji akter u pogledu lokalne interakcije i integracije. Deca i mladi predstavljaju most između dve zajednice, izbegličke i lokalne zajednice, a često baš oni prave najintenzivniji i nesmetan kanal za komunikaciju na lokalu.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine