Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Policija na visini svojih zadataka

Policija na visini svojih zadataka

Početkom primene novog Zakona o azilu u aprilu 2008. godine, formirana je Kancelarija za azil koja je organizaciona jedinica MUP-a Republike Srbije, i koja odlučuje u prvom stepenu o zahtevima tražilaca azila u Republici Srbiji. Iako je ovo novina, iako je u toku izgradnja azilnog postupka u našoj zemlji, i pored određenih tehničkih problema pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na ovim poslovima pokazali su izuzetno visok nivo saradnje i kooperacije kako sa UNHCR-om tako i sa Centrom za zaštitu i pomoć tražilaca azila.

Naime, od prvog momenta stupanja na našu teritoriju, tražioci azila najčešće dolaze u kontakt sa policijom, pa potom i sa pripadnicima Kancelarije za azil. Prema dosadašnjem iskustvu, postupanje pripadnika policije sa tražiocima azila bilo je na zavidnom nivou, a nekolicina nepravilnosti je brzo otklonjena.Činjenica da pripadnici policije brzo uočavaju nepravilnosti, a koje su najčešće rezultat tehničke prirode, a ređe neiskustva i neznanja, govore u prilog činjenici da je srpska policija svesna svoje uloge u azilnom postupku i da teži izgradnji pravno perfektnog postupka, uz maksimalno poštovanje ljudskih prava tražilaca azila i to od prvog momenta njihovog dolaska u našu zemlju, pa sve do okončanja azilnog postupka.

 

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …