Početna / Socijalno-integracijska pomoć / Podrška deci u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu.

Podrška deci u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu.

Niš, 08.04.2022. – APC/CZA već 15 godina u Srbiji pruža pravnu, psihološku i integracijsku podršku izbeglicama. Posebno ranjiva grupa su deca bez pratnje roditelja koju srećemo širom zemlje, veoma često u nehumanim uslovima, bez zaštite i podrške. Mali procenat ove dece, čiju ranjivost prepoznaju i institucije, dobije smeštaj u nekoj od ustanova socijalne zaštite.

Boraveći u sigurnoj sredini, u čistom i urednom ambijentu, okruženi pažnjom i brigom vaspitača, ova deca dobijaju priliku da se osete kao deca i da bar u jednom periodu osete izvesnu relaksiranost i uspostave veze sa lokalnom sredinom.

U Nišu razgovaramo sa trojicom dečaka iz Avganistana koji se ponašaju kao u svojoj kući, poštuju vaspitače kao što bi svoje roditelje, šale se, žale na teškoće u učenju srpskog jezika, u većoj ili manjoj meri prihvataju svoje dnevne obaveze, kao i domaća deca, pokušavaju da smisle izgovore da ne idu u školu.

Prija im pažnja, vole da čuju svoj jezik, prija im da se našale.

Svi dolaze iz pravca juga i ono što nas posebno brine je što su skoro svi proveli i do više nedelja u Preševu, u prihvatnom centru sa odraslima, u veoma lošim uslovima. Iako nisu svi rado pošli u novi smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, sa gorčinom se prisećaju tog ozloglašenog kampa. Otuda i pitanje da li se dovoljno radi na informisanju maloletne dece bez pratnje, ohrabrivanju i uspostavljanju poverenja kako bi zaista ostvarili svoja prava.

Od uprave smo prethodno čuli da su neka deca počela da poste ramazanski post i da imaju potrebu za hranom koju bi im pripremili za večeru. Naš tim im je doneo humanitarnu pomoć u vidu hrane što je naišlo na veliku radost dece smeštene u domu.

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …