недеља, 19. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Počela deportacija izbeglica iz Grčke u Tursku

Počela deportacija izbeglica iz Grčke u Tursku

 priredio: APC |   foto: [??rgos ??utafis / Rojters] 

Lezbos, Ankara 4.april  –   Prvi brodovi sa oko 200 izbeglica sa ostrva Lezbos i Hios stigli su u Tursku, a istovremeno avion sa prvom grupom sirijskih izbeglica iz Turske sleteo je u Nema?ku, ?ime je po?ela  primena dogovora postignutog  izme?u EU i Turske o rešavanju izbegli?ke krize.
Me?u izbeglicama koje vra?aju u Tursku su isklju?ivo muškarci bez porodica. Svi oni su stigli u Gr?ku nakon 20. marta. Izbegli?ki sporazum izme?u Evropske unije i Turske predvi?a da samo izbeglice koje su registrovane nakon tog datuma, mogu da budu prisilno vra?ene u Tursku. Kako tvrde gr?ke vlasti, re? je uglavnom o Pakistancima i dvojici Sirijaca koji su se vratili po sopstvenoj želji. Pre svega ?e biti vra?ene izbeglice iz Pakistana, Severne Afrike, kao i migranti iz Bangladeša, Šri Lanke i Centralnoafri?ke Republike.
Na Lezbosu se trenutno nalazi 350 policajaca iz Estonije, Francuske, Holandije i drugih zemalja Evropke unije, kako bi, po nalogu Službe EU za zaštitu granica, preuzeli posao oko vra?anja izbeglica u Tursku. Oni prate migrante tokom vožnje autobusima od kampa Morija do luke Mitilini, ali i tokom vožnje brodom do turske luke Dikili. Pri tom ?e o?igledno za svakog izbeglicu biti odgovoran po jedan policajac Fronteksa.
Prvobitno je planirano da se 750 izbeglica sa Lezbosa prebace u tursku luku Dikili. Sada ih nema ni 250 zato što su mnogi od njih, neposredno pred povratak u Tursku, kako prenosi DW podneli molbe za azil. Od 2.987 migranata, koji se nalaze u zatvorenom kampu Morija na ostrvu Lezbosu, do nedelje uve?e je 2.718 podnelo molbu za azil – izjavio je za DW portparol nadležne policijske stanice. Samo pre tri dana, bilo je ta?no 500 azilanata. Podnošenjem molbe za azil, te izbeglice sada ne mogu da budu transportovane u Tursku.
Dogovor EU i Turske predvi?a da Turska za svakog migranta koji joj bude vra?en iz Gr?ke direktno u Evropu pošalje recipro?an broj sirijskih izbeglica u Turskoj .
Turska u me?uvremenu radi na pripremi centara za prihvat vra?enih migranata u mestima ?esme i Dikili, a lokalni mediji javljaju i da se priprema izbegli?ki kamp za 5.000 ljudi u Manisi, u unutrašnjosti zemlje.
Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava kritikuju nasilno vra?anje ljudi u Tursku. “Ovo je težak dan za prava izbeglica”, izjavio je Jorgos Kosmopoulos, šef Amnesti International u Gr?koj.
“Uprkos ozbiljnim pravnim prazninama i nedostatku adekvatne zaštite u Turskoj, EU ne odustaje od opasnog dogovora. Turska nije sigurna tre?a zemlja za izbeglice. EU i gr?ke vlasti to znaju i nemaju opravdanje”

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …