Početna / DOKUMENTI/AZILNA BIBLIOTEKA / Propisi domaći i strani, zakoni i konvencije / Odluka o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 36/2022 i 21/2023.

1. Odobrava se privremena zaštita u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine, odnosno koja su bila prinuđena da napuste Ukrajinu kao zemlju svog porekla ili uobičajenog boravišta ili su iz Ukrajine bila evakuisana, a koja se ne mogu vratiti u trajne i sigurne uslove života zbog aktuelne situacije koja preovladava u toj državi.

2. Raseljenim licima iz tačke 1. ove odluke smatraju se:

1) državljani Ukrajine i članovi njihovih porodica koji su boravili u Ukrajini;

2) tražioci azila, lica bez državljanstva i strani državljani, kojima je u Ukrajini odobren azil ili istovetna nacionalna zaštita i članovi njihovih porodica koji su u Ukrajini imali odobren boravak;

3) strani državljani koji su u Ukrajini imali odobreno važeće stalno nastanjenje ili privremeni boravak i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju porekla pod trajnim i dugoročnim okolnostima.

Privremena zaštita se odobrava i državljanima Ukrajine i članovima njihovih porodica, koji su u vreme donošenja odluke iz tačke 1. ove odluke zakonito boravila u Republici Srbiji, ali kojima je pravo na boravak isteklo pre ukidanja odluke o privremenoj zaštiti.

Članovima porodice u smislu ove odluke smatraju se lica koja se smatraju članovima porodice saglasno odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

3. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa odredbama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i ove odluke, registruje lica kojima je odobrena privremena zaštita i za svako lice posebno donosi odluku o odobrenju privremene zaštite.

4. Lica kojima je odobrena privremena zaštita imaju pristup svim pravima iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

O ostvarivanju prava iz člana 76. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti staraju se nadležni organi u skladu sa zakonom.

5. Privremena zaštita traje godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Trajanje privremene zaštite iz stava 1. ove tačke produžava se do 18. marta 2024. godine.

6. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pogledajte još

Odluka o dopuni Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

OSNOVNI TEKST Na osnovu člana 74. stav 2. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine