Početna / PRESS / MI U MEDIJIMA / O problemima azilanata u Srbiji
azilnepricedanas

O problemima azilanata u Srbiji

IZVOR: DANAS  25.11.2014.  

Azilanti koji dolaze u Srbiju bežeći od rata, sukoba, progona u zemljama njiihovog porekla uglavnom na putu ka Zapadnoj Evropi, sve su češće vesti i tema u našim medijima. Nažalost, ova ugrožena kategorija ljudi uglavnom se pominje kroz brojke i podatke o tome koliko ih je prošlo kroz Srbiju, koliko ih je na kom graničnom prelazu uhapšeno, koliko smešteno u centre za azil, koliko luta šumama. Pominju se i povodom protesta koji zbog njihovog boravka ili namere države da otvori centre za njihov smeštaj organizuju meštani koji se bune protiv boravka azilanata u njihovoj sredini, uplašeni za svoju bezbednost, zdravlje, sigurnost svojih domova, imovine…

Mali broj medija se zagleda u lica i živote tih ljudi, ne govori o tome ko su oni zaista, od čega beže, šta su ostavili za sobom, kroz kakav su pakao prošli da bi došli do Srbije… da im je potrebna pomoć i da mi kao društvo i pojedinci treba da im je pružimo.

azilnepricedanas

Prema poslednjim podacima, od početka godine do 1. novembra 2014. godine azil je zatražilo 10 851 lice. Čak više od 6 000 njih je stiglo iz ratom zahvaćene Sirije. Prema tome, nisu to ni kriminalci ni avanturisti, ni šverceri, već ljudi koji beže da bi spasili svoj život i život svoje dece.

Ono za šta se Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA zalaže, kao jedina specijalizovana organizacija koja isključivo tražiocima azila pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć od nastanka azila kod nas do danas, već više od sedam godina, jeste da se čuju glasovi i priče svih onih koji su u nevolji napustili svoje domove i uputili ih na rizičan put ka nekoj boljoj i sigurnijoj budućnosti. Same azilantske priče su glasovi i sudbine konkretnih ljudi koje su snimili, zabeležili članovi naše organizacije kroz neprekidan rad na terenu sa izbeglicama. Pričali su i pričaju svoju muku našim pravnicima, pedagozima, psihologu, socijalnom radniku, studentima na praksi u našoj organizaciji koji ih posećuju u svim centrima za azil (Sjenica, Tutin, Bogovađa, Banja Koviljača, Krnjača), Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd, u koji se smeštaju maloletni mtražioci azila bez pratnje, Prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli, svim drugim mestima u Srbiji gde se nalaze tražioci azila i ljudi koji migriraju.

Mi beležimo potresne delove široke priče o izbeglištvu, patnji, nepredvidljivoj sudbini koja je ispisala svoje stranice i na ovom našem prostoru i činimo sve da im pomognemo, pre svega tako što zaštitimo njihova ljudska prava koja im po Ustavu, Konvenciji o statusu izbeglica i Zakonu o azilu pripadaju, ali i razvijemo empatiju celog društva prema toj ugroženoj kategoriji ljudi.

 

Pogledajte još

Da li je moguće rešiti probleme azilanata?

Izvor: RTSAudio: RTS Beograd, 18. septembar 2023– Prema rečima Radoša Đurovića iz Centra za zaštitu i …