субота, 20. јул 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / NOVE SNAGE EU ČUVAĆE GRANICE EU I BEZ PRISTANKA ZEMALJA ČLANICA

NOVE SNAGE EU ČUVAĆE GRANICE EU I BEZ PRISTANKA ZEMALJA ČLANICA

  priredio: A.P.C       

 

frontex1Brisel, 15.decembra – Evropska komisije predstavila je u utorak u Strazburu predlog za uspostavu Europske grani?ne i obalske straže, koja bi mogla biti raspore?ena i bez pristanka zemlje na ?ije granice dolazi.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timermans i poverenik za unutrašnje  poslove i migracije Dimitris Avrampoulos predstavili su u utorak na plenarnoj sednici Europskog parlamenta u Strasbourgu mere za nadzor spoljnih granica EU-a, u cilju o?uvanja šengenskog  prostora  bez kontrola na unutrašnjim granicama.

Predložene mere uklju?uju uspostavu Europske grani?ne i obalskee straže, reviziju šengenskog  sporazuma kako bi se uvele obavezne kontrole svih koji ulaze i izlaze iz šengenskog  prostora,  te propis o evropskom putnom dokumentu za povratak nelegalnih migranata.

Europska grani?na i obalskaa straža uklju?ivala bi nezavisne resurse Fronteksa (Evropske agencije za upravljanje i operativnu saradnju na spoljnim granicama EU-a, koja ?e biti preimenovana u Evropsku grani?nu i obalsku  agenciju), i nadležne vlasti zemalja ?lanica koje su odgovorne za kontrolu granica.

Nova Agencija mo?i ?e da pokrene operaciju zaštite granice bez pristanka zemlje ?ija je granica u pitanju u slu?ajevima kada to zahtevaju interesi Evropske unije, osnoano kada postoje rizici koji ugrožavaju  funkcionisanje šengenskog prostora.  Agencija ?e proceniti  slabosti kapaciteta zemlje ?lanice za suo?avanje sa sadašnjim ili budu?im izazovima spoljnim  i preporu?iti doti?noj zemlji ?lanici da poduzme  korektivne mere za rešavanje utvršenih slabosti. Ukoliko to ne uradi u ograni?enom vrmenskom roku

Komisija predlaže da se za Agenciju izdvoji 238 miliona evra za ovu godinu, dok je ranije za Frontex za 2015. bilo planirano 143 miliona. Predvi?ena sredstava za Agenciju pove?ala bi se na 281 miliona evra u slede?oj godini i nastavljala bi se postepeno  pove?avati dok ne dostignu  iznos od 322 miliona evra 2020. godine.

Agencija bi do 2020. godine trebalo da ima hiljadu  stalnih ?lanova, više nego dvostruko od 402 ?lana koliko ?e imati po?etkom slede?e godine.

Prijedlog Komisije odnosi se na zemlje ?lanice šengenskog  prostora, pridružene ?lanice šengenskog (zemlje koje nisu ?lanice EU-a, ali su u šengenskom prostoru) te zemlje EU-a koje još nisu u Šengenu, ali koje ?e u?i (poput Hrvatske, Bugarske, Rumunije). Agencija ?e mo?i da interveniše na spoljnim granicama tih država.

Agencija ?e, po ovom predlogu  mo?i da deluje i u tre?im zemljama, posebno u susednim zemljama , te zemljama iz kojih dolaze i preko kojih prelaze migranti. Agencija ?e mo?i da raspore?uje  oficire za vezu u tre?e zemlje i sara?iva?e sa njima. Mo?i ?e da izvodi  zajedni?ke operacije na spoljnim granicama zemlje ?lanice i susedne tre?e zemlje, uklju?uju?i i teritoriju te tre?e zemlje pod uslovom da ona na to pristaje.

Kako bi se osiguralo da Agencija može odgovoriti na hitne situacije predvi?a se formiranje  stalnog sastava, koji može biti angažiran vrlo brzo. Zemlje ?lanice mora?e da osiguraju najmanje 1500 grani?ara koje ?e Agencija mo?i rasporediti u roku od nekoliko dana.

Komisij? je t?ko?e predložil? promene u šengenskim  propisima, koji bi treb?lo d? obezbede sistem?tsku kontrolu svih putnik?, uklju?uju?i i Evroplj?ne. Pored redovnih prover? o putnim ispr?v?m?, to zn??i proveru svih podataka o putnicima.

Gra?ani tre?ih država i po sadašnjim propisima  proveravaju  konsultovanjem  baze podataka pri ulasku, dok se pri izlasku iz EU-a te kontrole ne provode sistemski. Sada se predlaže da se na isti na?in kontrolišu i izlasci državljana tre?ih država.
Pr?vo naintervenciju  nove agencije, koje neki n?ziv?ju “nukle?rno oružje” je, prema nekim mišljenjima odgovor na  pon?š?nje Gr?ke, koj? uprkos brojnim z?htevim? evropskim p?rtnera dugo nije htela  d? pozove jedinice  Fronteksa za brz? re?gov?nj? n? svoju  spoljnu  gr?nicu.

Fronteks ve? pomaže gr?kim  vlastima u identifikaciji i registraciji migranata. Agencija trenutno ima 195 službenika na  egejskim ostrvima koja  su najviše pogo?ene migracijskim tokovima, i rade na  identifikaciji migranta i prikupljanje obaveštajnih podataka o krijum?arenju  ljudi. Samo na Lezbos Fronteks je raspordio  83 svoja oficira  oficira.

Predlog je ve? iz?ziv?o uzbu?enje, jer nije j?sno k?ko ?e funkcionis?ti u pr?ksi. N? pit?nje št? ?ko drž?v? ne želi d? u?estvuje u toj oper?ciji, izvori u Komisiji odgov?r?ju da je ono obavezno,a  slu??ju kršenj? te obaveze  usledi?e pr?vne r?dnje.

 

 

Pogledajte još

Srbija potpisala novi Frontex ugovor

Foto: europa.rs Beograd, 25 jun, 2025 – Ivica Dačić, Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova …