Početna / AKTUELNO / Nove muke porodice male Medine u Hrvatskoj

Nove muke porodice male Medine u Hrvatskoj

Zagreb,20.aprila – Porodica nesrecne šetogodišnje djevojčice Madine Hosseini iz Avganistana koj je poginula na srpsko-hrvatskoj granici, kada ih je hrvatska policija vratila do pruge i poslala da hodaju nazad u Srbiju, a pospano i namučeno dete u mraku udario voz, dalje muku muči sa svojim pravima u Hrvatskoj.
Posle smrti male Medine, čiji je pravni zastupnik u Srbiji bio APC, kada je pomogao da se utvrde okolnosti pod kojima je devojčica poginula, ova porodica sa jedanaestoro, od toga petero maloletne, dece je još jednom vraćena iz Hrvatske, a onda je pre mesec dana ponovo ušla u Hrvatsku i uspela da zatražili međunarodnu zaštitu i azil.
Primljeni su u Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik, medjutim, kako tvrdi njihova adokatica Sanja Bezbradica Jelavić, a na osnovu poruka najstarije devojčice iz porodice Hoseini,reč je o objektu zatvorenog, zatvorskog tipa. Porodica je,kako su preneli tvrdnje Sanja Bezbradica Jelavić smeštena u tri prostorije bez mogućnosti međusobnog viđanja i kontakta osim za vreme obroka, bez dostatnih objašnjenja i sa namernim onemogućavanjem bilo kakvog kontakata sa pružaocima pravne pomoći.
Istovremeno Sanju Bezbradica Jelavić je MUP obavestio da im ona – ne može biti pravni zastupnik, jer punomoć za pravno zastupanje potpisana u Srbiji, a istovremeno je i zastupnik porodice u tužbi protiv nepoznatih policijskih službenika u MUP-u Hrvatske koji se terete da su prouzrokovali smrt maloletne djevojčice Madine , što je navodno protivpravno.
O ovom slucaju obavešten je Europski sud za ljudska prava koji je advokatima porodice Hoseini dostavio odluku o privremenoj meri u kojoj nalaže MUP-u da porodicu odmah smesti u sredinu gdeneće biti izloženi nehumanom ili ponižavajućem postupanju, te izražena nada  da Hrvatska neće deportirati porodicu u Srbiju ili Afganistan, dok ne odgovore na pitanja koja im je Sud uputio.
Ova mera još nije primenjena, ali kako su na konferenciji za štapmpu koju su organizovali Are You Syrious (AYS-u) te Centar za mirovne studije (CMS) saopsstili aktivisti ovih organizacija, njih policija progoni, kako tvrde, sa namerom da pokušavaju da sakriju da su policijski službenici krivi za smrt djevojčice Madine.

Oni su opisali situacije koje smatraju prijetnjom Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedna od takvih su najave MUP naTwitter profilu da su policajci banuli na vrata s pozivom na informativni razgovor
Sanja Bezbradica Jelavić, tvrdi, da je pokušala stupiti u kontakt sa porodicom, međutim, od policije je dobila odgovor kako prema njihovom saznanju ona nije njihov pravni zastupnik, a u njenu advokatsku kancelariju je poslat PN USKOK kako bi proverio potpise punomoćja.

Takođe, tri aktivistice su, recceno je na konferenciji za štampu, pozvane na informativni razgovor u policiju, a protiv  volontere oraganizacije Are You Syrious pokrenut je prekršajni postupak zbog navodnog pomaganja u ilegalnom prelasku granice Madininoj porodici, iako je nakon što se porodice Hoseini javila, AYS-u , volonter je kontaktirao policiju i zajedno s njima stupio u kontakt s porodicom, rekli su na konferenciji za štampu.

Zbog svega navedenog, organizacije su najavile da će od skupštinskog Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbednost, kao i od Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zatražiti osnivanje istražne komisije, koja bi trebalo da ispita kako „policija tako grubo zloupotrebljava represivni aparat prema aktivistima i advokatima za ljudska prava“.
Najavljeno je i da će o svemu ovome obavestiti nadležna tela Veća Evrope, Evropske komisije i Evropskog parlamenta i upozoravaju da ovakve „prakse nespojive su sa skorim predsedanjem RH Većem Evrope kao i pripremama za ulazak Hrvatske u Šengen zonu“.

Uz to AYS, CMS i advokati traže da MUP što pre prrimeni meru koju je donio Evropski sud za ljudska prava, pusti porodicu na slobodu i smjesti ih u siguran smeštaj otvorenog tipa, te im omogući njihovo pravo na pravnog zastupnika.

Pogledajte još

Organizacija APC pruža pomoć i podršku izbegličkim porodicama

Izvor: APC Foto: APC Datum: 28. oktobar 2023. godine Mađarska je četiri puta pushback-ovala šestočlanu …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine