четвртак, 25. април 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Neizvesnost i teški uslovi života migranata na otvorenom u Subotici

Neizvesnost i teški uslovi života migranata na otvorenom u Subotici

Tekst: APC  Foto: APC

Subotica, 27. februar 2019. – Prema informacijama mobilnog tima APC koji redovno obilazi prihvatne i tranzitne centre, kao i otvorene lokacije u blizini srpsko-hrvatske i srpsko-mađarske granice, trenutno na teritoriji Subotice na otvorenom boravi do 200 migranata, većinom Avganistanci, dok se u centru grada u okolini železničke stanice nalazi do 50 lica, od kojih je oko polovina maloletnih lica bez pratnje.

Prilikom obilaska ovih lokacija, službenici APC redovno savetuju, informišu i pružaju pravnu I psihosocijalnu podršku, posebno ranjivim kategorijama kao što su maloletna lica bez pratnje.

Izbeglice koje borave u okolini železničke stanice spavaju u napuštenim, vlažnim objektima bez prozora, okruženi gomilom otpadaka, izloženi zdravstevnim rizicima i bez pristupa osnovnoj higijeni.

Prilikom razgovora sa njima, službenici saznaju da u poslednjih mesec dana nisu imali pristup lekarskim uslugama od strane međunarodnih organizacija i volontera.  Problemi na koje nailaze izbeglice koje borave na tovorenom vezani su takođe I za bezbedonosne rizike, jer povremeno bivaju žrtve razbojništva od strane lokalnog stanovništva. Njihova ranjivost i nezaštićenost se najviše ogleda u tome da ukoliko bivaju žrtve napada, nemaju zaštitu policije niti sistema, jer trenutno žive van sistema.

Takođe, ono što je primetan trend jeste pojačana upotreba sile od strane mađarskih policajaca, kada ova lica pokušavaju prelaske na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija.  Dvanaestogodišnji dečak iz Avganistana, A.P. je službenicima APC ispričao da je prilikom pokušaja prelaska granice 25. februara uhvaćen sa još dvojicom izbeglica, takođe maloletnim dečacima, te da su ga dva službenika nakon hvatanja bacili na zemlju, šutirajući ga po leđima, i udarajući pendrekom po celom telu, čak i po glavi. A.P. je naveo da su svima mađarski policajci sipali ledenu vodu iza vrata.

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …