понедељак, 22. април 2024.
srsren
Početna / AZILNE PRIČE / Mladi u Preševu – migranti među nama

Mladi u Preševu – migranti među nama

 Priredio: APC | Foto: APC  

 

Preševo, 25.decembar – Slike zabrinutih ljudi koji su prešli hiljade kilometara beže?i od rata i progona, umorna lica, žene ipreševo radionica 2 deca  koji u blatu i na kiši ?ekaju registraciju i dalji put ka željenom cilju su svakodnevne slike u Preševu. Ljudi koji ovde žive ne mogu, niti okre?u  glavu na nesre?u tako vidljivu oko njih.  Ne mogu, niti se ponašaju  kao da se ništa ne dešava oko njih . Izbegli?ka kriza koja je pogodila svet opipljiva je u ovom malom mesti na samoj granici sa Makedonijom podjednako kao što je to i u Izmiru,  na Lezbosu, u Idomeni, Tabanovacima… Kako žive sa njom, da li razumeju nevolje ljudi koji  prolaze kroz njihov grad, imaju li saose?anje za njihov položaj, znaju li iz kojih zemalja dolaze, kako njihov položaj definišu  me?unarodni zakoni, koja su njihova prava..?

Ovakva znanja za razumevanje onog što se dešava oko njih  su naro?ito važna za mlade ljude, pa je tim APC pre nekoliko dana održao u preševskoj gimnaziji  radionica na temu „Ko su migranti?“.  Definisani su pojmovi : migranti, izbeglice i trazioci azila.  Pri?alo  se o zemljama iz kojih oni dolaze, razloga zbog kojih beže, problema sa kojima se suo?avaju, diskriminaciji…

radionica 3Gimnazijalci su pokazali veliko interesova nje za ovu temu, vrlo aktivno u?estvovali u razgovoru. Na  kraju su se  podelili  u dve grupe – grupu koja je predstavljala  lokalne gradjane  i grupu koja je predstavljala  traziloce azila. Dobili su zadatak da prepoznaju probleme koje jedni i drugi mogu da imaju i kako je mogu?e da ih reše. Grupa“ lokalnih gra?ana „ prepoznala je kao prepreku za komunikaciju i razumevanje jezik, kulturu, obi?aje i obrazovanje  i predložili ve?i broj prevodilaca,  nabavljanje re?nika, delenje lifleta sa obaveštenjima na njihovim jezicima, prisustvo stru?nih radnika koji znaju kako da komuniciraju i pristupe ovim ljudima, ve?e angažovanje lokalnih gradjanja u pribavljanju humanitarne pomo?i. Grupa „azilanata“  je takodje kao problem definisala  nepoznavanja jezika, ali i zloupotrebe koje im se dešavaju na putu, nedostatak kontakta sa porodicom i prijateljima i predložila angažovenje ve?eg broja prevodilaca, pomo? i zaštiti od  zloupotreba i prevara,  uvodjenje besplatnog wifi… Obe grupe koje su ušle u kožu meštana i izbeglica  su se složile da postoji  i problema rasizma i diskriminacije, a kao rešenje  ponudile ve?i angažman na medjusobnom upoznavanju i uspostavljanju bližih kontakta.

Po završetku ove radionice mladi iz Preševa su bili izrazito zadovoljni novim saznanjima i iskustvom koje su stekli, a ?ini se i mnogo odlu?niji da bliže upoznaju i pomognu ovim ljudima.

 

 

 

Pogledajte još

Prvi srpski pasoši za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 15. april 2024. god– Danas, vlasti Srbije uručile su prvi …