уторак, 25. јун 2024.
sren
Početna / MIGRANTI I AZIL

MIGRANTI I AZIL

Migracije predstavljaju svaku trajnu promenu mesta boravka pojedinca ili društvenih grupa, tj. svako dobrovoljno ili prinudno napuštanje države porekla ili boravka radi privremenog boravka ili stalnog nastanjena u drugoj državi (spoljna migracija), kao i promena prebivališta unutar teritorije jedne države (unutrašnja migracija).

Migranti ?ine veoma nehomogenu grupu, koja se izme?u ostalog može podeliti na grupe migranata koji migriraju dobrovoljno ili prinudno, legalno ili ilegalno.

U migrante koji dobrovoljno menjaju mesto ili državu svog boravka spadaju radnici migranti, migranti usled zasnivanja braka, školovanja ili iz drugih razloga.

U migrante koji prinudno napuštaju mesto svog boravka ili svoju državu porekla spadaju izbeglice, tražioci azila, žrtve trgovine ljudima, povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji i svi iregularni migranti kojima je život ugrožen.

Migranti koji u drugoj zemlji borave legalno (legalni migranti) su stranci koji se nalaze na teritoriji strane države, nemaju njeno državljanstvo, ali imaju odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji te države po razli?itom osnovu (zaposlenje, školovanje, brak ili srodstvo, traženje azila i sl.).

Migranti koji u drugoj zemlji borave ilegalno (ilegalni/iregularni migranti) su stranci koji nemaju zakonski osnov za boravak na teritoriji te strane države. To su stranci koji nezakonito ulaze na teritoriju druge države (ulazak van grani?nog prelaza, ulazak sa falsifikovanom ili neregularnom ispravom ili ulazak bez putne isprave) ili stranci koji zakonito ulaze na teritoriju druge države, ali je ne napuste nakon što izgube osnov boravka (na primer, nakon isteka važenja vize).

migranti-i-azil-02