субота, 2. март 2024.
srsren
Početna / MIGRANTI I AZIL

MIGRANTI I AZIL

Migracije predstavljaju svaku trajnu promenu mesta boravka pojedinca ili društvenih grupa, tj. svako dobrovoljno ili prinudno napuštanje države porekla ili boravka radi privremenog boravka ili stalnog nastanjena u drugoj državi (spoljna migracija), kao i promena prebivališta unutar teritorije jedne države (unutrašnja migracija).

Migranti ?ine veoma nehomogenu grupu, koja se izme?u ostalog može podeliti na grupe migranata koji migriraju dobrovoljno ili prinudno, legalno ili ilegalno.

U migrante koji dobrovoljno menjaju mesto ili državu svog boravka spadaju radnici migranti, migranti usled zasnivanja braka, školovanja ili iz drugih razloga.

U migrante koji prinudno napuštaju mesto svog boravka ili svoju državu porekla spadaju izbeglice, tražioci azila, žrtve trgovine ljudima, povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji i svi iregularni migranti kojima je život ugrožen.

Migranti koji u drugoj zemlji borave legalno (legalni migranti) su stranci koji se nalaze na teritoriji strane države, nemaju njeno državljanstvo, ali imaju odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji te države po razli?itom osnovu (zaposlenje, školovanje, brak ili srodstvo, traženje azila i sl.).

Migranti koji u drugoj zemlji borave ilegalno (ilegalni/iregularni migranti) su stranci koji nemaju zakonski osnov za boravak na teritoriji te strane države. To su stranci koji nezakonito ulaze na teritoriju druge države (ulazak van grani?nog prelaza, ulazak sa falsifikovanom ili neregularnom ispravom ili ulazak bez putne isprave) ili stranci koji zakonito ulaze na teritoriju druge države, ali je ne napuste nakon što izgube osnov boravka (na primer, nakon isteka važenja vize).

migranti-i-azil-02

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine