четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AZILNE PRIČE / Mala Avganistanka prva beba rođena u 2016. godini u Mitrovici

Mala Avganistanka prva beba rođena u 2016. godini u Mitrovici

autor: APC | foto: APC  

Sremska Mitrovica 1. januar – Prva beba ro?ena u Sremskoj Mitrovici u novoj godini je mala Avganistanka. Ro?ena je u bolnici u Sremskoj Mitrovici u 09:55  sati ujutro 1. januara.

Poro?aj je po?eo još u Preševu 31. decembra oko 18 ?asova, a tamošnji lekar je utvrdio da majka Roya, Avganistanka, izbegla iz Irana koja putuje ka Evropi ve? ?etiri nedelje, može izdržati do Adaševaca, odnosno Sremske Mirovice gde postoje bolji uslovi za poro?aj. Voza? autobusa u koji je smeštena, bio je prili?no zabrinut da li su lekarove prognoze ta?ne, pa je u velikom strahu vozio najbrže što je mogao.

U Adaševcima je prvi istr?ao iz  autobusa i po?eo da doziva: Imam trudnu ženu! Pora?a se, požurite!!!

Pred nas izlazi Roya. U jednoj ruci drži vre?icu pomorandži a u drugoj neke ?okoladne Deda Mrazi?e. Valjda je to dobila u Preševu. Ne pokazuje nikakve znake panike ili straha. Dok ?ekamo lekara iz organizacije „Lekari bez granica“ koji dežuraju u Adaševcima  saznajemo da putuje potpuno sama. Kaže da joj je muž poginuo u Avganistanu pre nekoliko godina, da je pobegla sa troje dece i svojim roditeljima u Iran. Tamo se udala za drugog ?oveka koji je pre pola godine otišao u Austriju, a ona je trebalo da mu se kasnije pridruži. U me?uvremenu je ?ula da je on našao drugu ženu. Ali nije Roya odustala od puta u Evropu, od borbe, kako kaže, da svojoj deci obezbedi siguran život. Krenula je trudna na put i veruje da ?e do?i do cilja. Da ?e se sna?i i dovesti svoja dva de?aka i devoj?icu, koji su ostali u Iranu sa njenim roditeljima. Veruje da ?e uspeti da spasi i sebe i njih.

U me?uvremenu je stigao i lekar. Utvrdio je da su  beba i Roya dobro i da  mogu da izdrže do Sremske Mitrovice, pa kolima hitne pomo?i kre?emo ka bolnici.

Procedura je ve? uhodana. Roya je tre?a Avganistanka koja se pora?a u ovoj bolnici. Lekarka stiže direktno sa slavlja, našminkana i vesela,  na vezi sa Royom je naš prevodilac i poro?aj može da po?ne.  Ali potrajalo je. Oko 10 sati ujutro smo saznali da je na svet došla prva beba u Sremskoj Mitrovici.  Ime još nije dobila. Dogovori?emo se sa majkom u ponedeljak. Sve je u redu. U kontaktu smo sa lekarima. Treba da je u opštini zavedemo u knjigu ro?enih, obezbedimo rodni list, ispratimo na dalji put…

Pogledajte još

APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice.

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine