Početna / AKTUELNO / Makedonija diže novu ogradu prema Grčkoj

Makedonija diže novu ogradu prema Grčkoj

  priredio: A.P.C     foto: Rojters     

 

?ev?elija/Atina 11. decembar – Makedonija je po?ela graditi drugu ogradu na granicu s Gr?kom, nakon one u ?ev?eliji, u želji da bolje kontroliše migrantski talas.

“Podi?i ?emo granicu u podru?ju prelaza Medžitlija.Taj deo granice je porozan i želimo spre?iti ilegalne ulaske”, rekao je za AFP makedonski vojni izvor koji je želeo ostati neimenovan.

Ograda ?e biti duga?ka šest  kilometara i bi?e visoka dva i po metra , a na njenom vrhu ?e biti žilet žica, pišu gr?ki mediji.

Ovo je druga ograda te vrste koju podiže Makedonija na granici sa Gr?kom, nakon što je duž tampon zone, izme?u ?evgelije, sa makedonske i Idomeni sa gr?ke strane,  krajem novembra izgradila  ?etri kilometra ograde.

Gr?ka je u sredu po?ela odvoditi stotine migranata koji su ve? sedmicama na gr?ko-makedonskoj granici, blokirali  željezni?ki saobra?aj nezadovoljni što ih Makedonija ne  pušta preko svoje granice i što im nije nije dozvoljen dalji prolazak, kao Sirijscima, ira?anima i Avganistancima, balkanskom rutom ka Severnoj Evropi.

Izbeglice su smeštene u zatvorenom stadionu u južnoj Atini gde ?e boraviti do povratka u zemlju porekla. U ovom  improvizovanom izbegli?kom centru  kasno sino? došlo je  do sukoba me?u migrantima. Povre?eno je troje ljudi, ali nije bilo potrebe za ozbiljnijim reagovanjem policije

 

 

 

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …