субота, 2. март 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Makedonija diže novu ogradu prema Grčkoj

Makedonija diže novu ogradu prema Grčkoj

  priredio: A.P.C     foto: Rojters     

 

?ev?elija/Atina 11. decembar – Makedonija je po?ela graditi drugu ogradu na granicu s Gr?kom, nakon one u ?ev?eliji, u želji da bolje kontroliše migrantski talas.

“Podi?i ?emo granicu u podru?ju prelaza Medžitlija.Taj deo granice je porozan i želimo spre?iti ilegalne ulaske”, rekao je za AFP makedonski vojni izvor koji je želeo ostati neimenovan.

Ograda ?e biti duga?ka šest  kilometara i bi?e visoka dva i po metra , a na njenom vrhu ?e biti žilet žica, pišu gr?ki mediji.

Ovo je druga ograda te vrste koju podiže Makedonija na granici sa Gr?kom, nakon što je duž tampon zone, izme?u ?evgelije, sa makedonske i Idomeni sa gr?ke strane,  krajem novembra izgradila  ?etri kilometra ograde.

Gr?ka je u sredu po?ela odvoditi stotine migranata koji su ve? sedmicama na gr?ko-makedonskoj granici, blokirali  željezni?ki saobra?aj nezadovoljni što ih Makedonija ne  pušta preko svoje granice i što im nije nije dozvoljen dalji prolazak, kao Sirijscima, ira?anima i Avganistancima, balkanskom rutom ka Severnoj Evropi.

Izbeglice su smeštene u zatvorenom stadionu u južnoj Atini gde ?e boraviti do povratka u zemlju porekla. U ovom  improvizovanom izbegli?kom centru  kasno sino? došlo je  do sukoba me?u migrantima. Povre?eno je troje ljudi, ali nije bilo potrebe za ozbiljnijim reagovanjem policije

 

 

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine