петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Makedonija podigla ogradu na granici sa Grčkom

Makedonija podigla ogradu na granici sa Grčkom

  priredio: A.P.C       foto: AFP   

?ev?elija 29. novembar – Makedonska vojska je za samo 24 sata podigla ži?anu ogradu na južnoj granici s Gr?kom na mestu gdje u ovu zemlju ulaze migranti na svom putu prema zapadnoj Evropi. Odluka da se podigne ograda doneta je u no?i izme?u petka i subote kada je došlo do ozbiljnijeg incidenta izme?u makedonske policije i  takozvanih ekonomnskih migranata koji su ostali zaglavljeni na  ni?ijoj zemlji izme?u gr?ke i makedonske granice. Ograda visoka oko tri metra i duga?ka nekoliko kilometara  postavljena je sa desne i leve strane grani?nog kamena, pa i na želežni?koj pruzi koja je zatvorena ve? desetak dana. Makedonske vlasti  tvrde da je re? o “preventivnoj” meri  usmerenoj za bolju kontrolu talasa migranta.

Na ogradi je ostavljen prolaz kroz koji se propuštaju izbeglice  iz Sirije, Iraka i Avganistana.

Danas popodne  u Gr?ku je deportov?no sed?mdeset migr?nata koji su  u M?kedoniji ušl? s? f?lsifikov?nim sirijskim dokumentima.  Lažna dokumenta su otkrivena prilikom registr?cije  u M?kedoniji, a prema pisanju lista „Ve?er“ f?lsifikov?ne ispr?ve proizvode se i prodaju u Gr?koj po ceni od 200 do 300 evr?.

U me?uprostoru izme?u dve granice sada je ostalo tek stotinjak migranata, uglavnom iz Maroka i Somalije, dok su se ostali, prvo oni sa porodicama, a onda i ostali vratli u Gr?ku. Njima su gr?ke vlasti ponudile prevoz do prihvatnih centara u Atini i Soluna i ve?ina je to prihvatila.

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine