понедељак, 20. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Mađarsku granicu će od migranata čuvati i vojska Austrije , raste broj izbeglica u Srbiji

Mađarsku granicu će od migranata čuvati i vojska Austrije , raste broj izbeglica u Srbiji

priredio APC   foto:Edvard Molnar /AP

Beograd,29.juli – U  našoj zemlji trenutno se nalazi od 3500 do 4000 migranata. Njihov prolazak u Ma?arsku, odnosno prema zemljama severne Evrope koje su njihov krajnji cilj, je gotovo zaustavljen. Na dva grani?na prelaza ma?arske vlasti dnevno propuštaju jedva tridesetak ljudi koji traže azil, a granicu od ilegalnog ulaska u zemlju trenutno brani od osam do deset hiljada ma?arskih vojnika i policajaca. Ma?arski premijer Viktor Orban koji se prošle sedmice sastao sa austrijskim kancelarom Kristijanom Kernom u Budimpešti, istakao je da niko više ne može, zahvaljuju?i ovakvom nadzoru da ilegalno u?e u Ma?arsku.

Glavna tema razgovora dva premijera bilo je predstoje?e u?eš?e austrijske policije, u zaštiti ma?arsko-srpske granice, ali i najava uklju?enjivanja vojske Austrije, što je po re?ima Kerna u saglasnosti sa Konvencijom o ljudskim pravima.

Orban je kritikovao Evropsku komisiju, istakavši da je zbog zahteva iz Brisela došlo do zatvaranja prihvatilišta za tražioce azila, zbog ?ega mnogi, odmah nakon podnošenja molbi, nestanu iz Ma?arske, a to je  razlog što i dalje oko 200 migranata nedeljno iz Ma?arske dospeva u Austriju.

Ma?arska, prema njegovim re?ima, na osnovu aktuelnog zakona nema sredstva koja bi zadržala te ljude.

Gomilanje izbeglica u Srbiji, uprkos tome što su timovi vojske i policije, kako je izjavo ministar srpske policije Nebojša Strefanovi?, uspeli da   kontrolišu?i granicu sa Bugarskom i Makedonijom smanje krijum?arenje ljudi i ilegalne prelaske granice, se nastavlja. Dok srpska vojska i policija kako je naveo Stefanovi? svaku no? spre?i da  50 do 70 ljudi pre?u granicu bez papira, a te akcije spre?avanja se naj?eš?e dešavaju na teško pristupa?nom teren, njihov broj u Srbiji ipak raste. Po  centarima u Srbiji je trenutno smešteno oko 2000 ljudi, a 2000 njih je bez smeštaja. Oko 1600 ljudi se nalazi u rejonu Subotice, a 1000 je bez smeštaja.Migranti

 

U parkovima pored autobuske i železni?ke  stanice u Beogradu,na obodima grada i na ulicama  spava svakodnevno oko oko 300 do 500 ljudi. Oni su uglavnom iz Avganistana, Pakistana, Afrike…Jedna broj njih su i Sirijci i Ira?ani. Mnogi od njih se vra?aju iz Subotice, sa srpsko-madjarske granice koju su pokušali više puta da pre?u. Mnogi od njih su pretu?eni, a pre nego što su se uputili prema granici tražili su azil u Srbiji,ali sa tom potvrdom se nisu uputili u neki od naših centara ve? prema granici, pa sada više ne dobiju azilnu potvrdu i ostaju na ulici.

Ono što posebno zabrinjava je da je me?u ovim ljudima veliki broj dece oko 30 odsto, a me?u njima i oko osamdesetoro bez roditeljske pratnje. Ova brojka se odnosi na decu koja su registrovana, ali najve?i broj njih, starosti od 15 do 17 godina nisu registrovani. Oni kriju godine iz straha da ?e biti smešteni u neku instituciju i spre?eni da odu dalje. Ta grupacija je najlakši plen krijum?arima ljudi i najviše je izložena  opasnosti najrazli?itijih zloupotreba i manipulacija.

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …