Početna / AKTUELNO / Mađarska je završila gradnju druge ograde na granici sa Srbijom

Mađarska je završila gradnju druge ograde na granici sa Srbijom

pripremio: apc

Budimpešta, 28. aprila – Ma?arska je završila gradnju druge ograde na granici sa Srbijom.

“Duga?ka je 155 kilometara i visoka tri metra i može da zaustavi svaku masu ljudi”, rekao je ma?arski premijer Viktor Orban za državnu radio stanicu.

Ma?arska je 2015. godine podigla ži?anu ogradu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom, a u februaru je po?ela  izdvaja dodatnih 123 miliona evra za gradnju kampova paralelnog zida prema Srbiji koji bi trebalo da „zaustavi ilegalni prolaz migranata“.

Izme?u prve i druge ograde nalazi se „manevarski prostor”, odnosno put koji ?e omogu?iti „intervencije vojsci i policiji“. Uz brojne senzorne ure?aje, kamere i snažne reflektore, sama ži?ana ograda oja?ana je ?eli?nom armaturom koju je gotovo nemogu?e prese?i.

 

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …