Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Ko su tražioci azila u Republici Srbiji?

Ko su tražioci azila u Republici Srbiji?

Prema zvaničnim podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u 2009. godini 256 lica je tražilo azil u Republici Srbiji, a od tog broja 238 lica su muškarci, dok je samo 18 žena tražilo azil. Preko 70% tražilaca azila su lica čija je zemlje porekla Avganistan, zatim oko 6,5% tražilaca azila je iz Šri Lanke, 6 % iz Irana, zatim 1,2 % iz Iraka itd.

 

Alarmantan je podatak da od ukupnog broja tražioca azila u RS skoro jednu trećinu čine deca, od kojih samo 20% u Republiku Srbiju dođe sa roditeljima, dok ostatak maloletnika dolazi bez pratnje, a što zahteva i drugačiji tretman i postupanje nadležnih organa. Tačnije sa maloletnim licima se mora postupati kao se posebno osetljivom kategorijom lica. Naime, činjenica da je u pitanji dete bez pratnje podrazumeva da državni organi moraju hitrije i brže da reaguju, odnosno da odmah obezbede smeštaj i odrede staratelja maloletniku, da sam azilni postupak bude brži i efikasniji, kao i da se omogući što brža integracija deteta u srpsko društvo ili obezbedi siguran povratak deteta u zemlju porekla ukoliko detetu ne bude priznat izbeglički status.

Nesporno je da je u poslednje vreme u svetu zabeležen trend porasta maloletnih lica bez pratnje koja traže azil, pa se tako procenjuje da svake godine u Velikoj Britaniji preko 2000 hiljade dece bez pratnje traži azil. Imajući u vidu situaciju u RS može se zaključiti da broj maloletnih lica bez pratnje koja traže azil u RS nije zanemarljiv, već i te kako zabrinjavajući i šokantan, a posebno ako se još ima u vidu put i vreme koje je bilo potrebno da deca tražioci azila stignu do naše zemlje.

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …