Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / Izbačeni iz EU, očajni se Sirijci vraćaju u Siriju

Izbačeni iz EU, očajni se Sirijci vraćaju u Siriju

Izvor: Ve?ernji  list   Autor: Hassan Haidar Diab  

23.1.2017 – Želim se vratiti u Siriju, jer ovakvo mi poniženje ne treba. Kajem se što sam otišao. Potrošio sam sve što sam imao, više od 6 tisu?a dolara, a sada ?u se vratiti bez i?ega i po?eti iz po?etka, kazao je za Ve?ernji list Sirijac Mohamad Jalaleddin Nakchbandi, koji je vra?en iz Njema?ke prije 15-ak dana te se nalazi u hotelu Porin. Isti?e, radije ?e umrijeti u svojoj zemlji nego živjeti ovako ponižen.

Nesuglasice, kra?e, tu?njave

Naime, Hrvatska je ponovno na udaru novog vala izbjeglica, ali ovog puta sa Zapada. Europske zemlje po?ele su vra?ati migrante koji su registrirani u Hrvatskoj za njihova prolaska Balkanskom rutom. Najve?i broj migranata vra?a se iz Njema?ke jer je Angela Merkel, zbog sve ve?eg pritiska, Dublinski sporazum, koji je bila suspendirala, ponovno aktivirala i Njema?ka je po?ela vra?ali migrante u Hrvatsku.

– Prošao sam Balkanskom rutom kroz Hrvatsku i 14 mjeseci sam bio u Njema?koj, gdje mi je odbijen zahtjev za azil pa sam se morao vratiti u prvu zemlju ?lanicu EU u koju sam ušao. Kako su mi Nijemci obrazložili, odbijanje azila i vra?anje u Hrvatsku u skladu je s Dublinskim sporazumom jer sam, prema njihovoj tvrdnji, u Hrvatskoj dao otiske prstiju. Me?utim, ja u Hrvatskoj nisam dao otiske prstiju sve do prije nekoliko dana kada su me ispitivali. ?ak je i policajka ostala zaprepaštena kada sam dao otiske prstiju jer nisam bio evidentiran pri prolasku niti je do sada bilo mojih otisaka prstiju – kaže Nakchbandi te dodaje kako mu je odvjetnik u Njema?koj objasnio da je Crveni križ, koji je popisivao sve ljude koji su prošli Balkanskom rutom i organizirao njihov odlazak dalje, taj popis predao svim zemljama ?lanicama EU, koje po njemu postupaju i vra?aju svakoga u prvu zemlju u koju su na popisu.

– Ono što je najgore, Hrvatska nije spremna na veliki val migranata, tražitelja uvjeta, koje ?e im europske zemlje sigurno vratiti. U Porinu, u kojem se nalazimo, uvjeti su katastrofalni. Nas pet je u sobi, iz razli?itih zemalja, pa ?esto dolazi do nesuglasice, kra?a i tu?njava. Dobijemo 100 kuna mjese?no, što nam nije dovoljno ni za kavu. Siguran sam da ?e više od 20 % onih koji su kroz Hrvatsku ušli ovamo biti i vra?eni. Sa mnom su se vratili ljudi koji su ve? i dobili boravak i azil, ali, kako kažu, zato što su ušli kroz Hrvatsku i ovdje dali otisak moraju se vratiti u ovu zemlju – naglasio je Mohamad.

Prema podacima MUP-a, još krajem 2016. godine, za ukupno 3493 migranta koji su prešli preko RH, druge države EU su sukladno Dublinskom ugovoru najavile njihov povrat u Hrvatsku. Me?utim, ta bi brojka mogla biti mnogo ve?a s obzirom na to da svakodnevno zemlje EU vra?aju migrante u Hrvatsku.

Sirijac Mohamad Alali Hussein, koji je prije dva mjeseca, iz istog razloga kao i Nakchbandi vra?en u RH, ali iz Austrije, tvrdi kako u hotelu Porin ima toliko ljudi da na madracima spavaju po hodnicima i nastaju redovi kod podjele hrane.

– Moji snovi o životu u Europi su uništeni, a moja je realnost da se vratim u svoju zemlju živjeti dostojanstveno bez obzira na sve teško?e. Godinu dana bio sam u Austriji i slušao istu pri?u. Kažu da sam dao otiske prstiju u Hrvatskoj, što nije istina – tvrdi Hussein te dodaje kako su ga vratili u Hrvatsku, u kojoj nema perspektive niti je ona pripremljena za dolazak migranata.

Preko Italije u Francusku

– Izgubio sam cijelu ušte?evinu. U me?uvremenu umrla mi je i supruga koja me ?ekala s 14-godišnjom k?eri da ih povu?em za sobom. Ne vra?aju samo pojedince ve? i obitelji. Otkad sam u Hrvatskoj, vra?eno je više od tisu?u migranata, a najviše Sirijaca. Prije nekoliko dana u Hrvatsku je vra?eno i nekoliko cijelih obitelji. Svi ponovno bježe. Nitko ne želi ostati u Hrvatskoj – razo?aran je Hussein, koji isti?u?i kako svaku ve?er grupa od petero ili desetero ljudi odlazi preko Italije u Francusku.

Pogledajte još

CMS traži hitnu smenu vrha MUP-a Hrvatske.

Izvor: CMS05.04.2022 – Azil i integracijske politikePanel Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava odbio je zahtjev …