Početna / AZILNE PRIČE / Hotel Fontana Subotica

Hotel Fontana Subotica

Od 04.02.2012. godine, svi migranti iz naselja u okolini Subotice su smešteni u hotel Fontana na Paliću. Zbog izuzetno niskih temperatura, snega većeg od 40 centimetara i jakog vetra, uz napore Istočno-evropske misije, Crveni Krst Subotice i gradska vlast su smestili migrante u prostor napuštenog kompleksa Fontana.

Članovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) iz sedišta u Beogradu su posetili ilegalno naselje Junglu i migrante dan ranije, 03.02.2012. godine, potvrdili izuzetno teško stanje u kome se migranti nalaze i razgovarali zajedno sa članovima iz odeljenja APC/CZA u Subotici sa predstavnicima Istočno-evropske misije. Tokom noći, Istočno–evropska misija je pokrenula gradske vlasti i Crveni Krst da pronađu smeštaj promrzlim i nezaštićenim migrantima na sastanku koji je usledio.

Do 15.02.2012. godine u Fonatni je smešteno oko 100 ljudi od kojih je oko 20 sa zdravstvenim problemima i promrzlinama. Migranti se redovno odvode u hitnu medicinsku službu u Subotici, a redovno dobijaju hranu i potrebne pokrivače i ćebad.

Članovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila gotovo svakodnevno posećuju migrante smeštene u Fontani i pružaju im sve potrebne informacije u pogledu njihove pravne pozicije i postojećih alternativa kao i u pogledu svake druge pomoći od hrane do obuće i odeće.

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …