Početna / AKTUELNO / Grčka policija  uklonila migrante sa grčko makedonske granice

Grčka policija  uklonila migrante sa grčko makedonske granice

  priredio: A.P.C         

 

Idomeni 10. decembra – U kampu Ideomeni na granici Gr?ke prema Makedoniji, gde  su proteklih nedelja migranata koji su su našli u me?uprostoru kada je doneta odluka da u Makedoniji i dalje balkanskom rutom mogu samo ljudi iz Sirije, Iraka i Avganista,  ostalo je njih jedva tridesetak. Ali i oni su pod pravom opsadom policije. Sve ostale je gr?ka policija, uz pomo? vojske autobusima  prebacila za Atinu gde je organizovan improvizovani  kamp u jednom sportskom objektu. Kako se najavljuje oni  ?e tu boraviti do povratka u zemlju porekla.

Gr?ka policija i vojska su pruzeli potpunu kontrolu na svojoj strani granice i sada je izbeglicama i migrantima zabranjen svaki pristup selu Idomeni i izbegli?kom kampu. Aktivisti humanitarnih organizacija  i volonteri NVO upozoravaju da je situacija u kampu katastrofalna. Nema hrane, vode, mleka, tople ode?e, ?ebadi, nema grejanja u šatorima…Makednoska „Ve?er“ piše da je iz Makedonije upu?en  jedan voz hrane za pomo? ljudima u ovom kmpu.  Isti izvor navodi da je novinarima bio zabranjen pristup ovom podru?ju i da su neke novinarske ekipe bile i uhapšene prilikom pokušaja da izveštavaju sa terena, gde je oko 2000 ljudi uglavnom iz Maroka, Pakistana, Irana… proteklih nedelja blokiralo železni?ku prugu i protestovalo traže?i pravo da nastave dalje. Udruženje stranih novinara izdalo je saopštenje danas i osudili proizvoljno lišenje slobode novinara, uz napomenu da ?e o ovom incidentu  biti obaveštena me?unarodnih novinarskih udruženja .

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine