Početna / AKTUELNO / Fronteks dobio 1500 policajaca iz  država članica  za pomoć na spoljnim granicama EU

Fronteks dobio 1500 policajaca iz  država članica  za pomoć na spoljnim granicama EU

priredio:  APC       foto: Frontex

Brisel, 15.decembra  – Nova evropska agencija  za zaštitu granice i obala , koja treba da vodi ra?una o situaciji na spoljnim granicama EU, sada ima na raspolaganju i  1 500 pripadnika policijskih snaga iz zemalja ?lanivca EU koje u  kratkom roku može da uputi u pomo? državama ?lanicama u vanrednim situacijama.

Osnovni zadatak ovog novog tela EU, koje je formirano umesto Fronteksa i po?elo sa radom 6. oktobra, je da pomogne zemljama koje su pod najve?im pritiskom u slu?ajevima masovnog priliva migranata.

Zadatak nove agencije je da stalno vodi ra?una o situaciji na spoljnim granicama EU, pa ?e imati agente za vezu u zemljama ?lanicama ili na granicama pod pritiskom, a mandat agencije bi?e i da pošalju oficire za vezu u tre?e zemlje i da sa njima zajedno izvode operacije.

Nova agencija nema sopstvene snage za zaštitu granica, ali sada ima na raspolaganju 1.500 ljudi koje može da pozove i u roku od pet dana rasporedi u zemlje kojima je njihova pomo? potrebna. Ova rezerna jedinica uklju?uje oficire za nadzor granice, registracija i stru?njake za skeniranje otisaka prstiju, službenike, skrining stru?njake…

Oni ?e biti dodatak redovno raspore?enim službenicima u fronteksovim operacijama na spoljnim granicama EU.

Države ?lanice su se tako?e složili da stave na   Fronteksovoj agenciji potrebnu tehni?ku opremu koja može da se koristi u brze operacije intervencije, uklju?uju?i i vozila, brodova i aviona.

Fronteks trenutno ima 1 200ljudi  raspore?enih na spoljnim granicama EU da pomogne državama ?lanicama u grani?nom nadzour, registraciju i identifikaciju migranata.

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …