субота, 15. јун 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Evropska granična i obalska straža aktivira interventne timove

Evropska granična i obalska straža aktivira interventne timove

priredio:  APC       foto: Frontex

Brisel,10. januar – Agencija za evropsku grani?nu i obalsku stražu je formalno pokrenula evropske interventne timove za vra?anje ilegalnih migranata. Interventni timove  ?ini 690 stru?njaka, pratilaca i posmatra?a za operacije vra?anja. Agencija ?e od sada po potrebi mo?i da rasporedi ove stru?njake u države ?lanice kako bi im pomogla pri organizaciji i koordinaciji operacija vra?anja i saradnji sa tre?im zemljama oko vra?anja i readmisije.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i gra?anstvo, Dimitris Avramopulos, izjavio je da ?e od sada  Agencija za evropsku grani?nu i obalsku stražu mo?i da pruži preko potrebnu tehni?ku i operativnu podršku državama ?lanicama kako bi na delotvoran na?in vratile državljane tre?ih zemalja koji nezakonito borave u EU u strogoj saglasnosti sa zakonima EU i osnovnima pravima.

Iako ?e odluka o tome kome ?e odobriti azil a kome ?e izdati nalog za vra?anje i ubudu?e biti na državama ?lanicama, Agencija ?e od sada na raspolaganju imati prakti?ne instrumente za pomo? državama ?lanicama na terenu. Kada su u pitanju vanredne situacije, interventni timovi za vra?anje ?e biti raspore?eni ili na zahtev država ?lanica ili na inicijativu same Agencije.

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …