Početna / AKTUELNO / Evropska granična i obalska straža aktivira interventne timove

Evropska granična i obalska straža aktivira interventne timove

priredio:  APC       foto: Frontex

Brisel,10. januar – Agencija za evropsku grani?nu i obalsku stražu je formalno pokrenula evropske interventne timove za vra?anje ilegalnih migranata. Interventni timove  ?ini 690 stru?njaka, pratilaca i posmatra?a za operacije vra?anja. Agencija ?e od sada po potrebi mo?i da rasporedi ove stru?njake u države ?lanice kako bi im pomogla pri organizaciji i koordinaciji operacija vra?anja i saradnji sa tre?im zemljama oko vra?anja i readmisije.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i gra?anstvo, Dimitris Avramopulos, izjavio je da ?e od sada  Agencija za evropsku grani?nu i obalsku stražu mo?i da pruži preko potrebnu tehni?ku i operativnu podršku državama ?lanicama kako bi na delotvoran na?in vratile državljane tre?ih zemalja koji nezakonito borave u EU u strogoj saglasnosti sa zakonima EU i osnovnima pravima.

Iako ?e odluka o tome kome ?e odobriti azil a kome ?e izdati nalog za vra?anje i ubudu?e biti na državama ?lanicama, Agencija ?e od sada na raspolaganju imati prakti?ne instrumente za pomo? državama ?lanicama na terenu. Kada su u pitanju vanredne situacije, interventni timovi za vra?anje ?e biti raspore?eni ili na zahtev država ?lanica ili na inicijativu same Agencije.

Pogledajte još

Apel za formiranje centra za decu migrante

Apel za formiranje centra za decu migrante Beograd, 07.06.2019. Posle dvostukog ubistva u Beogradu, koje …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *