петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / EU štiti granice

EU štiti granice

   priredio  |  A.P.C   

Brisel, 24. septembra – Lideri Evropske unijedogovorili su se na samitu u Briselu  da uvedu oštru kontrolu spoljnih granica Unije i izdvoje najmanje milijardu evra za podršku zemljama u susedstvu Sirije.

Najavljeno je i da ?e EU uputiti zna?ajnu materijalnu pomo? za zbrinjavanje izbeglica van EU – pre svega u Turskoj, koja je primila oko dva miliona izbeglica iz te ratom razorene zemlje, ali i Jordanu i Libanu,kako bi im pomogli u suo?avanju sa masovnim prilivom izbeglica, i  time smanjili i njihov priliv u Evropu.

Najmanje milijardu dolara bi?e upu?eno Visokom komesarijatu za izbeglice i Svetskom programu za hranu koji je tokom prethodnih meseci smanjio delatnost na terenu zbog nedostatka novca.

U zaklju?cima samita naglašeno je i da ?e biti “pružena pomo? zemljama Zapadnog Balkana radi rešavanja priliva izbeglica, uklju?uju?i sredstva za pripremu kandidata za ?lanstvo u EU, kao i brzom i temeljitom pripremom konferencije 8. oktobra o zapadnobalkanskom putu izbeglica”.

„I Srbiji i Makedoniji bi?e odobrena finansijska sredstva za suo?avanje s migrantskom krizom“, saopštili su predsednik Evropskog saveta Donald Tusk i predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.Iz Evropske komisije je ranije saopštenoda ?e Srbija i Makedonija dobiti zajedno 17 miliona evra.

Me?u merama koje su predsednici i premijeri 28 zemalja ?lanica EU na?elno usvojili u cilju oštre kontrole svojih spoljnih granica je formiranje kopnene i pomorske evropske pograni?ne straže. To bi se omogu?ilo putem ja?anja evropske službe Fronteks, koja bi dobila novi mandat i znatno ve?a sredstva, a trebalo bi da postane funkcionalna pre kraja godine.

Donald Tusk je rekao da ?e teret snažne kontrole spoljnih ganica sve zemlje podeliti s Gr?kom i Italijom i naglasio da ?e do novembra biti uspostavljene i ulazne kontrolne ta?ke, gde ?e se utvr?ivati identitet pristiglih i razdvajati izbeglice od ekonomskih migranata, koji ne mogu dobiti azil u zemljama EU

 

Lideri EU dogovorili
  • Najmanje € 1 milijardu (£ 700m, $ 1,1 mlrd) dodatno ?e biti donirana agencije UN za izbjeglica i svetski program za
  • Više pomo?i za Liban, Jordan, Tursku i druge zemlje
  • Ve?a saradnja i dijalog sa Turskom
  • Pomo? za balkanske države, koje su postale glavni put za migrante koji putuju na sever
  • Ja?anje grani?ne kontrole, uklju?uju?i i više sredstava za snage grani?ne bezbednosti
  • Slede?i  samit lidera EU zakazanje za 5. oktobar.
  • Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan pozvan na razgovor

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine