уторак, 23. јул 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / EU menja odredbe Šengena: Konatrola na granicama EU članica

EU menja odredbe Šengena: Konatrola na granicama EU članica

  priredio |  A.P.C   foto | A.P  

Brisel, 20. novembar – EU ?e u sklopu danas usvojenih mera bitke protiv terorizma izmeniti odredbe Šengena – uveš?e pasoške kontrole na granicama i za državljane EU.

To zna?i da je prakti?no podržan poziv Francuske na reviziju šengenskog sporazuma, na osnovu koga je dozvoljena “sistematska kontrola gra?ana EU na granicama

Kako je na završetku hitno sazvanog zasedanja ministara unutrašnjih poslova i pravosu?a izjavio Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Kaznev on i njegove kolege dogovorile na hitnom sastanku da “odmah” pojacaju kontrolu na spoljnim granicama Šengenske zone posle ?ega ?e uslediti dublje promene.

“Evropska komisija je pristala da do kraja godine predstavi plan za reformu Šengenskog sporazuma kako bi omogu?ila sistematsku i obaveznu kontrolu na spoljnim granicama za sve putnika, uklju?uju?i one na koje se odnosi sloboda kretanja,” rekao je on.

Šengelnska zona obuhvata 26 zemalja i dosada je bilo uobi?ajeno da samo oni koji nisu državljani EU budu detaljno proveravani a njihovi podaci upore?ivani sa bazom podataka kako bi se videlo da li imaju veze sa terorizmom ili kriminalo. Ta kontrola ?e sada biti proširena i na državljane EU.

Prema zaklju?cima usvojenim na sastanku, ?lanice EU su se obavezale i da ?e se na osnovu brze identifikacije hitnih potreba i mogu?ih rešenja koja ?e do kraja godine saopštiti Komisija biti poboljšan sistem grani?ne kontrole ?lanica Šengena do marta 2016.

To, kako se navodi, podrazumeva elektronsku vezu sa relevantnim bazama podataka Interpola na svim prelazima na spoljnim granicama EU kao i  automatsko skeniranje putnih dokumenta.

U kontekstu trenutne migracione krize, ?lanice EU su se obavezale da ?e vršiti sistematsku registraciju, uklju?ujuhi uzimanje otisaka prstiju državljana tre?ih zemalja koji ilegalno ulaze u zonu Šengena, bilo da su migranti iili tražioci azila, i vršiti sistematsku bezbednosnu kontrolu uz pomo? odgovaraju?ih baza podataka poput SIS II (Informativni sistema Šengena) , Interpola i VIS (Vizni informativni sistem) i nacionalih policijskih baza, uz podršku Fronteksa i Europola.

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …