Početna / AZILNE PRIČE / Rodni list za malu Bahareh

Rodni list za malu Bahareh

Sremska Mitrovica, 17. novembar – Bezbroj je dramati?nih pri?a sa kojima se timovi APC/CZA susre?u svakodnevno me?u izbeglicama i migrantima u Preševu i Šidu. Svakome od njih je potrebnaje  neka pomo?. Bilo da je re? o informacijama kako idu dalje, kakvo je stanje u Nema?koj, šta za njihovu izbegli?ku sudbinu zna?e davanje otisaka prstiju, da li ?e biti deportovani…, bilo da im je potrebna hrana za bebe, topla ode?a, veš, pomo? lekara… Susre?emio se sa njihovim  strahom, umorom, nepoverljivoš?u… Dajemo sve od sebe da pomognemo. Satisfakcija za ono što u?inimo ponekad je zaista velika. Poput ro?enja male Bahareh Huseini, iz Avganistana u bolnici u Sremskoj Mitrovici. Bahareh ?e, zahvaljuju?i izme?u ostalog i nama,  za par dana sa našim i me?unarodnim rodnim listom krenuti dalje neizvesnom izbegli?kom rutom.

bebamajkaNjena majka Na?ib Huseini dovezena je ju?e  iz Šida kolima hitne pomo?i, jer je po?ela da se pora?a.  Lekar iz Bolnice u Sremskoj Mitrovici pozvao je našu organizaciju  ne znaju?i šta da radi, jer je Na?ib odbijala da je pregleda muškarac. Na našu molbu krenuo je u potragu za ženom ginekologom, a slu?aj je u „svoje ruke“  preuzela prevodilac  Centra za  zaštitu i pomo? tražiocima azila koja je 26-godišnju Na?ib pokušavala da smiri, pri?ala joj svoja iskustva u suretu sa kulturom koja se razlikuje od one na Istoku, da je ube?uje kako ni?ega ne treba da se plaši, da ?e sve biti u redu, da samo veruje lekarima…Onda   je ?ula da Na?ib ima još ?etvoro dece, da su joj muž, tri sina i jedna k?erka ostali u Šidu, da se plaši da ?e propustiti priliku da se dokopaju Evrope, da bi, ?im se porodi, ona želela da im se pridruži…?ula je  i da je ova uplašena i stidljiva Avganistanka gladna.  Naravno to je to brzo rešeno, a pojavila se i dr Dragana Doki?, pedijatar neonatolog, pa uskoro je na svet stigla i mala  Baharen. Zdrava i lepa devoj?ica.

Ponekad komunikacija sa ljudima koji nisu dovoljno informisani o procesima koji ih o?ekuju na putu i pravilima koja je neophodno poštovati da bi mogli da ostvare svoja prava i svoj cilj, ide otežano. Tako nam je trebalo i strpljenja i vremena da ubedimo prvo Na?ib da ne može odmah sa detetom da se pridruži mužu i deci i da beba mora provesti u porodilištu najmanje 48 ?asa (kriti?na). Onda nam je trebalo da u to ubedimo i muža Ašmada koji je u me?uvremenu stigao iz Šida, da ga odvedemo u opštinu Sremska Mitrovica i objasnimo mu da mu je rodni list za devoj?icu neophodan kao dokument da bi sa celokupnom porodicom mogao dalje, i da bi detetu koje je ovde ro?eno mogao da reguliše status u zemlji krajnje destinacije. Pravnici našeg centra su uspeli da završe i taj posao. I ne samo to – shvatili su da beba koja je postala na neki na?in naša briga nema ni ode?u, ni pelene, ni flašice, cuclice, hranu, pa su otišli i sve to kupili i predali majci.

Koliko sutra isprati?emo ih na put koji ?e ih nadamo se dovesti do mirnog života bez stresa.

Pogledajte još

Migrantska/izbeglička situacija na severnim granicama Srbije za period 22. jul – 02. avgust 2019.

Tekst: APC  Foto: APC Subotica, Horgoš, Kelebija, Kikinda, 03. avgust 2019. – Službenici APC/CZA redovno obilaze …