четвртак, 25. април 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Dogovor: EU daje Turskoj tri milijarde evra za izbeglice

Dogovor: EU daje Turskoj tri milijarde evra za izbeglice

  priredio |  A.P.C    

Brisel, 29. novembar – U Briselu je završen sastanak šefova država Evropske unije sa Turskom. Postignut je sporazum o pomo?i u cilju zaustavljanja izbegli?ko-migrantskog talasa u Evropu.

Evropska unija ?e Turskoj osigurati tri milijarde evra za slede?u godinu ili dve kako bi popravila uslove života za 2,3 miliona Sirijaca koji sada žive u toj zemlji – uz obe?anje da oni ne?e krenuti prema Evropi. Širi dogovor predvi?a i oživljavanje pregovora Turske o ?lanstvu u EU.

EU i Turska su tokom prošlog meseca postigli na?elni dogovor o zajedni?kom akcionom planu za suo?avanje s izbegli?kom krizom.

Akcioni plan predvi?a tri milijarde evra pomo?i Turskoj, od ?ega bi 500 miliona evra išlo iz evropskog budžeta, a ostatak bi trebale osigurati zemlje ?lanice. One bi trebalo da uplatite iznos po jedinstvenom kriterijumu, njihovom doprinosu u evropskom budžetu na temelju bruto nacionalnog dohotka.

Najve?i deo daje Nema?ka, 534 miliona evra, dok bi Hrvatska po tom prora?unu trebalo da uplati nešto manje od 7,4 miliona evra.

Taj novac bi bio namijenjen za poboljšanje uslova života izbeglica, od kojih samo 300.000 živi u izbegli?kim kampovima, a ostalih gotovo dva miliona živi u ve?im turskim gradovima.

Novac se ne?e upla?ivati direktno Turskoj, nego ?e se njime finansirati konkretni projekti poput školovanja izbegli?ke dece, zdravstvena zaštita, kao i za vra?anje ilegalnih migranata i poboljšanje obalske straže.

Dogovor uklju?uje i ubrzavanje postupka za ukidanje viza gra?anima Turske. Turska bi zauzvrat trebalo da od juna slede?e godine krene sa sprovo?enjem sporazuma o readmisiji, što zna?i da ?e vra?ati sve migrante koji nemaju pravo na me?unarodnu zaštitu u zemlje njihovog porekla. Ukoliko se sporazum bude poštovao, EU bi od oktobra ukinula vize za turske državljane.

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …