Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Dodeljeni prvi azili u obimu izbegličke zaštite u Srbiji

Dodeljeni prvi azili u obimu izbegličke zaštite u Srbiji

Dana 21.12.2012.godine, dostavljena su pravnoj službi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA), rešenja Odseka za azil, Odeljenja za strance, Uprave granične policije RS, br. 03/9-26-17/12, 03/9-4-26-2326/11 i 03/9-26-2324/11, kojima je dodeljen izbeglički status jednom Egipćaninu i dvojici Libijaca, azilantima koji su u Srbiji podneli zahteve za azil 2012. godine. Od početka funkcionisanja azilnog sistema u Srbiji, ovo su prve odluke o dodeli azila u obimu izbegličke zaštite. U svim postupcima u Srbiji i u postupcima po zahtevima za azil, ova lica su zastupali pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kao njihovi punomoćnici.

Pozdravljamo donošenje ovih odluka kao početak dobre prakse i svestranog sagledavanja i utvrđivanja razloga za azil u konkretnim slučajevima i dosledne primene domaćih i međunarodnim pravila u ovoj oblasti.

Takođe, očekujemo odgovarajuće angažovanje nadležnih organa u pogledu aktivnosti na rešavanju pitanja koja se tiču integracije lica kojima je dat azil u Republici Srbiji.

Pogledajte još

Naša smartphone aplikacija sada i na ukrajinskom jeziku

Aplikacija je sada dostupna izbeglicama iz Ukrajine na ukrajinskom jeziku i na taj način omogućava …