Početna / PRESS / MI U MEDIJIMA / Bogovađa: Azilanti i dalje žive u šumi

Bogovađa: Azilanti i dalje žive u šumi

IZVOR: Al Jazeera 24.januar 2014.

I prvi dani 2014. godine pokazali su da je Srbija i dalje zemlja tranzita za veliki broj azilanta, pre svega iz Sirije, ali i Eritreje, Sudana ili Somalije.

Zbog nedostratka smeštajnih kapaciteta u postojećim, nedavno su otvoreni novi centri za azilante u Sjenici i Tutinu.

Bogovađa, mesto koje je pre dva meseca bilo u žiži zanimanja javnosti zbog protesta meštana. Razlog je velik priliv azilanata u tamošnji centar za prihvat. U Bogovađi se u šumi, silom prilika, ponovo kriju azilanti.

 

Uprkos  novim centrima, azilanti pristižu

Otvaranjem novih centara u Sjenici i Tutinu, činilo se da je smanjen pritisak na ovo prihvatilište, 80-ak kilometara udaljeno od Beograda.

Međutim, azilanti i dalje pristižu, a garancije za smeštaj nemaju.

“U ovom napuštenom bunkeru u šumama Bogovađe, pre samo nedelju, bilo je dvadesetak ljudi. Kako saznajemo, sada ih i dalje živi nekih desetak. Kao što i sami možete da vidite, uslovi života su, u najmanju ruku, katastrofalni”, javlja reporterka.

Neki od ljudi koji su ovde boravili prebačeni su u centar u Tutinu. Oni drugi, ostali su u šumi jer nemaju potvrdu koja bi im omogućila smeštaj u nekom od centara.

“Obzirom da Komesarijat vodi računa samo o smeštaju tražilaca azila, jedini uslov da bi bili primljeni u centre jeste da od kancelarije za azil, odnosno odseka za azil, dobiju potvrdu o izraženoj nameri”, objašnjava Milan Vladić iz Centra za azilante Bogovađa.

“Najslabija karika je ovog trenutka odsek za azil, on je isto tako bio slaba karika i ranije, o tome se nije mnogo pričalo. Odsek za azil je onaj koji registruje, koji sprovodi azilnu proceduru, koji izdaje lične karte. Mi do danas jako mali broj ličnih karti imamo, što znači da odsek za azil slabo dolazi u Bogovađu, da ne govorim o Sjenici i Tutinu, vrlo retko i u Obrenovac”, kaže Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Očekuje se novi val

To potvrdjuje i Mouhmmed, azilant iz Sirije, koji je s još stotinak ljudi iz Somalije, Eritreje i Sudana, privremeno utočište našao u Centru u Bogovađi.

“Ne, nemam ništa, samo neku potvrdu, bez fotografije, bez ičega, ne mogu da putujem, ne mogu da se krećem sa tim papirom”, kaže Mouhmmed.

A oni bez ikakve potvrde, ikakvog dokumenta, i dalje dolaze, posebno noću, kaže Mima Damjanović, koja u okviru neformalne grupe građana pod nazivom Nulta tolerancija netoleranciji, iz nedelje u nedelju donosi pomoć azilantima iz Bogovađe.

“Mi već u narednih par dana očekujemo novi talas i opet će ti ljudi biti u šumi. Negde te interne mreže komunikacije ih vode ka Bogovađi, nemaju pre toga pristup nekim drugim informacijama gde bi mogli da se smeste, tako da svi dolaze u šumu i ovde je najbolji način da ih nađemo”, kaže Mima Damjanović.

 

Pogledajte još

Krijumčarenje rezultat ograda i očaja izbeglih

Izvor: RTS Photo: RTS Video: RTS Beograd, 05. decembar 2023. god– Predsednik Centra za zaštitu …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine