Početna / NOVOSTI IZ APC / APC sa migrantima na severu Srbije

APC sa migrantima na severu Srbije

Tim APC/CZA sastavljen od pravnika i službenika koji pružaju psihosocijalne usluge radi na terenu na severu Srbije u različitim gradovima i na otvorenim lokacijama, nadgledaju srpsko-hrvatsku i srpsko-mađarsku granicu kako bi pratili slučajeve ilegalnih vraćanja izbeglica u Srbiju.
APC/CZA tim pruža pravne savete i psihosocijalnu podršku izbeglicama koje su ilegalno vraćene u Srbiju, pomaže im prilikom registrovanja u policijskoj stanici i smeštanja u nekom od prihvatnih centara i informiše ih kako da pristupe azilnom sistemu.
APC/CZA sarađuje sa lokalnim centrima za socijalni rad i obaveštava socijalne radnike o maloletnicima bez pratnje koji se nalaze na otvorenom, bez hrane, vode i odgovarajuće odeće kako bi im se obezbedio smeštaj u nekom od prihvatnih centara i slobodan pristup zdravstvenoj zaštiti i pomoći.

https://www.instagram.com/p/BxxIOeaCS6V/

Pogledajte još

Još jedan pasoš za izbeglicu iz Sudana

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 22. april 2024. godine– Uručena je još jedna putna isprava …