субота, 18. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Amnesti internešenel:  Zatvaranjem  granica  krše se ljudska prava

Amnesti internešenel:  Zatvaranjem  granica  krše se ljudska prava

  izvor |  Beta           foto | Jeff J Mitchell Getty Image 
  1. novembar – Zatvaranje spoljnih granica EU bi, ocenjuje me?unarodna organizacija Amnesti internešenel (AI) , dovelo do kršenja ljudskih prava, a ne bi doprinelo ve?oj bezbednosti niti bi zaustavilo priliv “o?ajnih izbeglica”.

U izveštaju objavljenom u utorak “Strah i ograde: Evropski pristup držanju izbeglica na odstojanju” navodi se kako je ogradama na granicama izbeglicama uskra?en pristup azilu, kako su izbeglice i migranti izloženi lošem postupanju i kako se primoravaju na putovanja opasna po život. “Širenje ograda duž evropskih granica samo je u?vrstilo kršenja prava i pogoršalo upravljanje prilivom izbeglica na human i miran na?in”, izjavio je direktor Amnesti internešenel za Evropu i centralnu Aziju Džon Dalhuisen.

Umesto da zaustave izbeglice, ograde su ih samo preusmerile na druge rute ili opasna putovanja preko mora, dodaje se u izveštaju.

U  izveštaju se opisuje kršenja prava izbeglica, njihovo vra?anje s granica i uskra?ivanje prava na azil, što je ?esto pra?eno nasiljem. “Gde ima granica ima i kršenja ljudskih prava”, rekao je Dalhuisen. “Regulisanje ulaska u EU je jedna stvar. Uskra?ivanje ulaska svim izbeglicama je sasvim druga. Prva je razumna i legitimna, druga je nehumana i ilegalna, i mora da prestane”, dodao je.

Pored uspostavljanja sigurnih legalnih izbegli?kih ruta, AI je pozvao EU da izbeglicama obezbedni pristup teritorijama i azilu na spoljnim granicama, da zaustavi vra?anje migranata s granica i istraži navode o kršenju ljudskh prava u pojedina?nim zemljama.

AI je tako?e preporu?io EU da pove?a smeštajne kapacitete i kratkor?nu humanitarnu pomo? zemljama na spoljnim granicama EU, kao i da ubrza i proširi primenu sistema za relokaciju tražioca azila.

 

 

800.000    migr?n?t? u EU   ove godine; 647.581 od njih stigli su na gr?ka ostrva
280.000   migr?n?t? u EU došlo 2014. godine
3.440         ljudi je poginulo u pokuš?ju d? pobegne preko Sredozemnog mor?
235  km     ogr?d? oko “Tvr??v? Evrop?” – izme?u M?rok? i Šp?nije, Turske i Gr?ke, Turske i Bug?rske, M???rske i Srbije
175   miliona € je cen? ogr?d?

130 km      ogr?de Bug?rsk? n?mer?v? d? i d?lje postavi n? gr?nici s? Turskom do kr?j? 2015. godine
302            ljudi ušli u Bug?rsku u roku od tri mjesec? n?kon post?vlj?nj? ogr?de

8.000        ljudi ušli u Bug?rskoj tri mesec? pre podizanja ogr?de
11               ljudi su ileg?lno ušli u M???rsku iz Srbije 6. oktobr? 2015. godine, k?d? je izgr?dio ogr?du izme?u dve zemlje

5. 932        ljudi je 6. oktobr? 2015. godine ileg?lno ušli iz Hrv?tske prem? M???rskoj
6. 353        ljudi stig?o u M???rskoj 16. oktobr? 2015. g.
870            ljudi je stig?o u M???rskoj 17. oktobr?, k?d? je z?tvoril? gr?nicu s? Hrv?tskom

 

 

 

 

 

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …