Početna / AKTUELNO / EVROPA I MIGRANTI / TVRĐAVA EVROPA

TVRĐAVA EVROPA

Objavljeno u dnevnom listu Politika februar 2012.

U paviljonu „Cvijeta Zuzoric” na Kalemegdanu otvorena je izložba „ Berlinska soba” na kojoj izlaže autor Tanja Ostojić, internacionalna umetnica koja stvara i izlaže širom sveta.
Kroz svoj rad-video instalaciju „Sans papiers/Ilegalizovani ljudi”(realizovano u saradnji sa Davidom Rihtom 2004 godine u Berlinu) umetnički je uobličila svoje stavove koji su proistekli iz obimnih istraživanja o izbeglicama i azilantima u Nemačkoj.

 

Njen projekat „Tražim muža sa pasošem Evropske unije” iz 2000. godine bio je uvod u razvijanje teme imigracione politike u evropskim zemljama. Kako umetnica navodi u intervjuu datom „Politici” (objavljeno u Kulturnom dodatku 25. februar 2012. godine), ona je politizovala sopstvenu poziciju žene, migrantkinje sa prostora bivše Jugoslavije kako bi sa punim kredibilitetom mogla da govori o značajnim političkim temama kao što su migracija, diskriminacija, rasizam ….
Iz vizure Umetnice, jedan od najvećih problema Evropske unije jeste i takozvana Tvrđava Evropa, nastala kao posledica restriktivnih imigracionih zakona i zakona o azilu. Njeno vidjenje da „vlade država članica Evropske unije daju sve od sebe da što manji broj ljudi dobije azil.Izbeglice bivaju deportovane čak i pre nego što kroče na tlo Evropske unije, te su izvan EU prepuštene same sebi, u mnogim slučajevima bivaju gurnute u sigurnu smrt.Ženevska konvencija je jedini međunarodni zakon koji štiti”ne-državljane”.Ona je postavljena posle Drugog svetskog rata i od tada nije unapređivana. Mnoge zemlje potpisnice ove konvencije krše zakon dok UNHCR ne interveniše”.

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine