петак, 23. фебруар 2024.
srsren
Početna / PRIHVATILIŠTA

PRIHVATILIŠTA

Na teritoriji Republike Srbije trenutno postoje dva prihvatilišta u kojima se smeštaju deca, odnosno maloletni stranci bez pratnje – Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd i Zavod za vaspitanje omladine Niš. Maloletno strano lice bez pratnje roditelja ili staratelja je dete mlađe od 18 godina, koje se našlo izvan svoje zemlje porekla usled traženja azila, zbog straha od proganjanja ili nepostojanja zaštite usled kršenja ljudskih prava, oružanog sukoba ili nemira u zemlji porekla ili je žrtva trgovine ljudima ili seksualnog ili drugog iskorišćavanja, kao i usled bekstva od siromaštva u zemlji porekla.

U praksi se utvrđivanje starosti tražilaca azila i drugih migranata zasniva na iskazima samih lica ukoliko nemaju identifikacione isprave sa sobom. Kako je odsustvo dokumenata najčešća pojava, državni organi i institucije, uključujući i centre za smeštaj maloletnih stranaca poklanjaju veru iskazima samih maloletnih lica bez pratnje o kojima je reč. Svim maloletnim strancima bez pratnje koji su smešteni u jednom od ova dva prihvatilišta, nadležan lokalni centar za socijalni rad postavlja privremenog staratelja iz same ustanove prihvata. Postavljeni privremeni staratelj je odgovoran za svog štićenika (maloletno lice bez pratnje) i pri svakom napuštanju prihvatilišta maloletnik mora biti u pratnji svog privremenog staratelja. Jedno lice može biti postavljeno kao privremeni staratelj za više maloletnih lica bez pratnje.

Tokom boravka u prihvatilištima deca imaju obezbeđen smeštaj, redovne obroke i užinu, kao i besplatnu zdravstvenu zaštitu. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) pruža besplatno pravno zastupanje tokom celog azilnog postupka i psihosocijalnu zaštitu i redovno je prisutan u prihvatilištu, a potom i u Centrima za azil gde se deca smeštaju do spajanja sa porodicom na čemu je posebno angažovan CZA.

 

ZAVOD U BEOGRADU
Bulevar Oslobođenja 219
11000 Beograd
e-mail: zvdo@sbb.rs

 

ZAVOD U NIŠU
Božidarčeva 37
18 000 Niš
e-mail: milosotasevic@gmail.com

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine