Početna / AKTUELNO / APC obezbedio lične radne dozvole za tražioce azila i izbeglice

APC obezbedio lične radne dozvole za tražioce azila i izbeglice

priredio: APC         foto: APC

 Beograd, 7.avgusta – Nakon uspešnog strateškog slu?aja u kojem je Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila zastupao izbeglicu u postupku pribavljanja li?ne radne dozvole i osloba?anja od pla?anja republi?ke administrativne takse, prva pozitivna odluka dalje je koriš?ena i u svim drugim slu?ajevima te je u 2017. godini promenjena praksa i sada svi tražioci azila i izbeglice, koje ispunjavaju ostale uslove, dobijaju na njihov zahtev li?nu radnu dozvolu bez naknade.

Naime, prošle godine  Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila je pokrenuo strateški slu?aj radi osloba?anja izbeglica od pla?anja republi?ke administrativne takse u iznosu od 12.810 dinara, za izdavanje li?ne radne dozvole, a sve kako bi se izbeglicama omogu?io nesmetan pristup tržištu rada.

Nakon višemese?nog zastupanja i pozitivno rešene žalbe, Nacionalna služba za zapošljavanje je oslobodila izbeglicu obaveze pla?anja republi?ke administrativne takse koju pla?aju strani državljani, u iznosu od 12.810 dinara. Navedeni precedentni slu?aj dalje je koriš?en i u drugim slu?ajevima te je do danas oslobo?eno više od 20 izbeglica i tražilaca azila, klijenata Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila.

Centar za pomo? tražiocima azila nastavlja zastupanje i pomo? izbeglicama prilikom pribavljanja li?nih radnih dozvola i prijave na Evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi se oni uklju?ili na tržište rada što je važan korak u integraciji ovih lica u srpsko društvo.

Pogledajte još

Vlada produžila privremenu zaštite za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće “Odluke o pružanju privremene zaštite u …