Početna / AKTUELNO / Nemačka i Švajcarska izbeglicama oduzimaju novac, Danska čeka zakon

Nemačka i Švajcarska izbeglicama oduzimaju novac, Danska čeka zakon

priredio  | apc   | foto  die welt  

 22. januar – Dok je  Danska na korak do usvajanja zakona  ( 26. januara ) koji predvi?a da se izbeglicama oduzimaju novac i druge dragocenosti ( na ime troškova boravka ) ?ija vrednost prelazi  10, 000 kruna ($ 1,450) – sa izuzetkom predmeta “sentimentalne vrednosti”, kao što su burme, to ve? ?ine u Švajcarskoj i južnoj Nema?koj.

Švajcarska ve? godinama od tražilaca azila uzima novac, potvrdile su švajcarske vlasti.

Švajcarska može da konfiskuje tražiocima azila u toj zemlji sume ve?e od od 1.000 švajcarskih franaka, što je oko 996 evra, rekla je za AFP portparolka švajcarskih migracionih vlasti Selin Kolprat.

“Ta praksa je zasnovana na ?injenici da Švajcarska želi da ljudi koji pristižu u tu zemlju doprinesu što je više mogu?e pokrivanju troškova azilskog procesa i socijalnih davanja”, rekla je ona. U praksi, osoba mora da ima najmanje 1.500 švajcarskih franka u džepu da bi joj bila konfiskovana bilo koja suma.  Ovaj zakon se razlikuje od nacrta zakona o kojem je  trenutno završio raspravu  danski parlament  bez ijednog amandmana, po tome što ne dopušta da tražiocima azila budu oduzeta materijalna dobra.

Kao i u Svajcarskoj i u Bajernu i Baden-Virtembergu se izbeglice moraju odre?i gotovine. Ministar unutrašnjih poslova Bajerna, Joakim Herman (CSD) rekao je novinama “Bilda”: Praksa u Bajernu i federalni propis Zakona o socijalnoj pomo?i za tražioce azila u suštini odgovaraju proceduri u Švajcarskoj.

Tražioce azila ?e po ulasku u prihvatne centre pretresati  i u nekim slu?ajevima konfiskovati novac i dragocenosti u vrednosti od preko 750 dolara. U Baden-Virtembergu su na snazi oštrija pravila, koja omoguc?avaju da se od izbeglica oduzimaju novac i dragocenosti u vrednosti od 350 dolara. Prema pisanju lista, u decembru 2015.  je  prose?na suma bila ?etvorocifrena.

Kako je saopšteno, prilikom konfiskovanja li?nih stvari, lokalne vlasti se rukovode federalnim zakonima, koji predvi?aju da lica koja traže azil koriste sopstvena sredstava, pre nego što dobiju pomoc? od države.

„Ako vi ovde zatražite azil treba da koristite sopstvenu ušte?evinu pre nego što dobijete pomoc?“, izjavio je jedan od ?inovnika Ajdan Ozoguz, naglasivši da u ušte?evinu spadaju i porodi?ne dragocenosti. „Ko kod nas podense zahtev za azil mora, pre odobrenja pomoci, principijelno prvo svoja primanja i nov?ana sredstva da upotrebi, a u to se ubraja na primer i porodi?ni nakit. ?ak i ako se neke predrasude uporno održavaju – tražiocu azila nikako nije bolje nego rimaocu Socijalne pomo?i za nezaposlene , rekao je on.

 

U ?etvrtak su danski poslanici završili ?itanje  nacrta svoje verzije zakona bez ikakvih amandmana. Nacrt zakona koji je izazvo dosta polemika u javnosti, tako?e se  policiji daju ovlaš?enja da pretresajuu ode?u i prtljag tražilaca azila i drugih migranata koji ne poseduju dozvolu za ostanak u Danskoj u cilju pronalaženja imovine koja bi mogla da pokrije troškove „Moramo da imamo na umu da ne dolaze samo tražioci azila koji nemaju ništa. Dolaze i ljudi koji su prodali ku?e i imanja i poseduju odre?ene resurse sa kojima bi trebalo da mogu da izdržavaju sami sebe“, rekao je danski premijer Lars Lok Rasmusen i podsetio da se sli?na pravila važe i za Dance koji traže socijalnu pomo?

 

 

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …