Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / Savet EU:Mladim izbeglicama dodatna privremenu zaštita

Savet EU:Mladim izbeglicama dodatna privremenu zaštita

Izvor: Savet Evrope  Foto: Savet Evrope

Strazbur,  24. april 2019.– Komitet ministara Saveta Evrope danas je usvojio preporuku kojom se državama članicama Saveta Evrope preporučuje da obezbede dodatnu privremenu podršku za mlade izbeglice i nakon što napune 18 godina.

Preporuka je usvojena u okviru šireg konteksta na koji se odnosi Akcioni plan Saveta Evrope za zaštitu izbeglica i dece migranata u Evropi (2017 – 2019) i programa “Mladi za demokratiju”.

Komitet ministara je izrazio zabrinutost za mlade izbeglice koje su među najugroženijim grupama izbeglica i suočavaju se sa stalnim rizikom od kršenja ljudskih prava i sloboda. Ova situacija je naročito teška za maloletnike bez pratnje ili one koji su odvojeni od svojih porodica. Naročito su ugrožene mlade žene izbeglice.

Kada napune 18 godina, mlade izbeglice više ne štiti Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, a to znači da više nemaju pristup pravima i mogućnostima koje su uživali kao deca. Kao mlade odrasle osobe, suočavaju se sa naglim promenama koje utiču na mogućnost pristupanja osnovnim uslugama na koje imaju pravo, kao i podršci u različitim oblastima – obrazovanju, smeštaju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, uključujući tu i psihološku podršku.

Bez podrške, postoji mogućnost skrivanja ovih mladih ljudi, čime rizikuju svoju bezbednost, izlažući se potencijalnom nasilju, eksploataciji ili trgovini ljudima. Stoga, Komitet ministara preporučuje vladama država članica da obezbede mladim izbjeglicama dodatnu privremenu podršku i nakon navršene 18 godine života kako bi im omogućili pristup njihovim pravima. Preporuka Komiteta ministara je i da vlade država članica uzimaju u obzir specifične potrebe i situacije u kojima se nalaze ove mlade žene i mladi muškarci. Komitet ministara takođe naglašava važnu ulogu omladinskog rada i neformalnog obrazovanja i učenja u podršci uključivanju mladih izbjeglica, kao i u razvijanju kapaciteta aktivnog građanstva i demokratskog učešća.

Preporuku Komiteta ministara Saveta Evrope možete naći na sledećem linku: https://bit.ly/2ZFCuwq

Pogledajte još

Stalno nastanjenje za izbeglicu iz Sirije

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 27. jun 2024. godine– Uz pomoć Centra za zaštitu i …