недеља, 19. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / Mađarska ne dozvoljava ulazak tražiocima azila na svoju teritoriju

Mađarska ne dozvoljava ulazak tražiocima azila na svoju teritoriju

priredio: APC  foto:  AFP/Getty

Budimpešta/Horgoš, 17. marta – Ma?arski predsednik Janoš Ader potpisao je izmene zakona kojima se tražiocima azila onemogu?ava ulazak u zemlju.

Zakon sada predvidja da ?e tražioci azila morati da predaju zahtev za azil, ali i da sa?ekaju odgovor u tranzitnim zonama koje se proširuju u Kelebiji i na Horgošu.

Migranti ?e mo?i da se kre?u ali ka jugu, samo prema Srbiji, a ono što je novo, što se odnosi na tinejdžere od 14 do 18 godina jeste da i za njih važi ista procedura ?ekanja. Deci do 14 godina je zagarantovan smeštaj u Centru za socijalni rad.

Prijave ?e biti proglašena neprihvatljivom za svakoga ko u Ma?arskoj iz Srbije ili “sigurne tre?e zemlje”, dok je žalba period ?e biti smanjen na samo tri dana, a postoji moguchnost da che migranata možda morati da pokriju troškove sopstvenog boravka u centrima.

Na ma?arskoj strani granice na Horgošu  postavljeno je oko 50 novih kontejnera za dve stotine tražilaca azila koji ?e po novim ma?arskim zakonima u njima morati da sa?ekaju na odgovor.

Prema nekim procenama podnesioci zahteva za azil, treba da sa?ekaju na odgovor od ?etiri do devet meseci u tranzitnoj zoni u  ovim kontejnerima.

U improvizovanom kampu u medjugrani?nom prostoru na Horgošu je smanjen broj migranata koji ?ekaju da budu me?u petoro, koliko pograni?ni organi Ma?arske dnevno primaju zahteva za azil.

Ma?arski premijer Viktor Orban rekao je za Radio Košut da su migranti do sada zloupotrebljavali pravo da se slobodno kre?u zemljom, nakon što bi predali zahtev za azil. “Sada ?e na rešenje statusa sa?ekati u tranzitnim zonama na granici. To ne zna?i zadržavanje, mo?i ?e slobodno da idu prema Srbiji”, navodi Orban.

Orban je poru?io Austrijancima i Nemcima – mirno spavajte, Ma?ari ?e sa?uvati spoljne šengenske granice.

Vojska Madjarske je izgradila vojnu bazu u blizini grani?nog prelaza sa Srbijom na Kelebiji, a planira se planira izgradnja još tri vojne baze
Madjarska je na 170 kilometara granice sa Srbijom izgradila pograni?nu ogradu, kao i na 136 kilometara na granici sa Hrvatskom, da bi spre?ila nelegalni ulazak migranata.

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …