четвртак, 30. мај 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / NAJNOVIJE / JAVNI KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME
apc

JAVNI KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA/ASYLUM PROTECTION CENTER
11118 Beograd, Sime Igumanova 14

Objavljuje:
JAVNI KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME

I Pozicija: psiholog na projektu borbe protiv trgovine ljudima (u trajanju od 1 godine sa mogućnošću produženja ugovora), jedan izvršilac.

II Opis poslova:
– rad na prevenciji trgovine ljudima kroz pružanje adekvatnih informacija kategorijama lica koje su izložene povećanom riziku od trgovine ljudima, a prvenstveno tražiocima azila na teritoriji Republike Srbije, što uključuje i realizovanje redovnih poseta odgovarajućim ustanovama u Beogradu ili u unutrašnjosti Srbije.
– obavljanje administrativno-tehničkih poslova kao i drugih poslova u skladu sa potrebama aktivnosti na projektu

III Uslovi:
1. VII/I stepen stručne spreme, diplomirani psiholog;
2. Poznavanje problema trgovine ljudima na medjunarodnom i nacionalnom nivou;
3. Prethodno iskustvo u radu sa ranjivim kategorijama, poželjno iskustvo u radu sa strancima;
4. Dodatna edukacija u radu sa ranjivim kategorijama, posebno decom;
5. Poznavanje engleskog jezika;
6. Poznavanje rada na racunaru (MS Office korisnički nivo)
7. Sposobnost efikasnog rešavanja problema i sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
8. Odlična pisana i usmena komunikacija;
9. Sposobnost utvrđivanja prioriteta i uspešnog obavljanja više zadataka istovremeno.

IV Kandidati koji dostavljaju prijavu na konkurs, dostavljaju fotokopiju diplome, svoju biografiju sa fotografijom u boji, motivaciono pismo, preporuke o ranijem iskustvu na sličnim projektima i edukacijama i izvod iz matične knjige rođenih.

V Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Centru za zaštitu i pomoč tražiocima azila, ulica Sime Igumanova 14, Beograd, sa naznakom : „Za konkurs” .

VI Rok za podnošenje prijave je 19. decembar 2010. godine.

VII Uz poštovanje svih prijava napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Pogledajte još

Prvi srpski pasoši za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 15. april 2024. god– Danas, vlasti Srbije uručile su prvi …