уторак, 5. март 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Evropski sud pravde: Dablinski sporazum važi

Evropski sud pravde: Dablinski sporazum važi

pripremio: APC

Luksemburg, 27.juli – Austrija i Slovenija mogu legitimno da vra?aju u Hrvatsku tražioce azila koji su stigli na njihovu teritoriju preko Hrvatske u jeku migrantske krize odlu?io je Evropski sud pravde (CJEU) 26. jula i zaklju?io da se u ovom slu?aju primenjuje Dablinski sporazum, prema kome zemlja EU u koju je tražilac azila prvo ušao treba da razmatra njegov zahtev za azil.

Ova odluka je doneta povodom tužbe jednog Sirijca i dve avganistanske porodice  koji su ušli u Hrvatsku preko Srbije. Hrvatska ih je, – kao i hiljade drugih izbeglica, samo sprovela do slovena?ke granice, kako bi podneli zahtev za azil u Sloveniji ili Austriji.

Slovenija i Austrija su ih, me?utim, vratile u Hrvatsku , po Dablinskom na?elu, i izbeglice su zbog toga podnele žalbu sudu. Odluka suda zna?i da su Slovenija i Austrija ispravno postupile i da, s druge strane, to što je Hrvatska propustila ove ljude ka Sloveniji ne zna?i da su oni automatski dobili vizu za ?itavu EU.

Jedna zemlja EU sme, dakle, da odlu?i da iz humanitarnih razloga primi izbeglice (pa i da bi ih propustila u neku drugu zemlju u koju izbeglice žele da stignu) iako nije nadležna za rešavanje njihovih zahteva za azil, ali ona to može da uradi samo za svoju teritoriju, a ne i za teritoriju drugih zemalja ?lanica, naveo je sud.
Tako je sa Hrvatskom, ali i sa Nema?kom koja se pozvala na taj izuzetak od uobi?ajenih propisa ulaska u neku zemlju EU iz humanitarnih razloga 2015. kada je odlu?ila da razmotri zahteve za azil Sirijaca na svjoj teritoriji iako su došli neregularnim putem preko Balkanske rute.

Medjutim,iz ove odluke proisti?e da su zemlje na „spoljnim granicama“ EU nadležne i odgovorne za rešavanje zahteva za azil onih ljudi koji su na njihovoj teritoriji stupili na tlo EU, a zemlje u „unutrašnjosti“ imaju pravo da same odlu?uju o tome da li ?e, i kome ?e, pružiti gostoprimstvo.

Sud je danas podsetio i da ne može da se vrati tražilac azila nazad u zemlju u kojoj postoji realan rizik da bi bio “podvrgnut nehumanom i degradiraju?em tretmanu”.
Kako navodi agencija Frans pres, to je pravni razlog koji nekoliko godina spre?ava vra?anje tražilaca azila u Gr?ku, zemlju prvog ulaska u EU za ve?inu migranata koji su morem stigli u Evropu 2015. godine.

 

Pogledajte još

Sud pravde EU doneo presudu o kršenju EU direktive od strane Mađarske

Foto: Image Images/H. Galuschka Sud pravde EU presudio je 26.06.2023. godine da je Mađarska prekršila …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine