Početna / AKTUELNO / EU šalje Fronteks na grčko-makedonsku granicu

EU šalje Fronteks na grčko-makedonsku granicu

  priredio: A.P.C         

?ev?elija 4.decembar –  Evropska unija je postigla dogovor sa Gr?kom da na gr?ko-makedonskoj granici bude raspore?eno oko 400 vojnika Fronteksa, ?iji je zadatak do sada bio da štiti samo spoljne kopnene i morske gr?nice Unije. Oko 400 ?l?nov? Evropske gr?ni?ne policije sti?i?e na gr?ku stranu granice gde je poslednjih dana stanje dramati?no.  Izbeglice koje nisu iz Sirihje, Iraka i Avganistana i koji su ozna?eni kao ekonomski migranti i ne dozvoljava im se ulazak u Makedoniju, i dalje balkanskom rutom  u Evropu danima proterstuju, a sada je došlo i do sukoba sa  gr?kom i makedonskom  policijom.

Posle protesta oko 1.500 migranata zarobljenih na ni?ijoj zemlji izme?u granice Gr?ke i Makedonije i njihovog apela za pomo?, samilost, poruka „ Pustite nas mi nismo  teroristi“, „mi nismo  životinje“, situacija je ju?e eskalirala i jedan deo migranata je  postavio blokadu na putu. Koristili su praznu burad, grane drve?a i komade metala da napravili blokadu na oko 120 metara od gr?ko-makedonske granice i spre?avali sve Sirijce, Avganistance i Ira?ane da pre?u. Došlo je i do sukoba grupa, uglavnom Iranaca i Pakistanaca s jedne strane i ve?inom Avganistanaca s druge strane. U razmeni udaraca kamenicama najmanje dva muškarca su zadobili povrede glave.

Jedan ?ovek, za koga se veruje da je Marokanac, poginuo  je ju?e od strujnog udara  kada se popeo na jedan vagon, parkiran ispod vodova pod visokim naponom, blizu granice. Grupa Marokanaca je uzela telo nastradalog i iz protesta krenula prema granici, a gr?ka policija ih je zaustavila suzavcem. Gr?ka policija za suzbijanje demonstracija raspore?ena je na granici i formirala je kordone da zaštiti izbeglice iz Sirije, Avganistana i Iraka koji ?ekaju u jednom polju na gr?koj strani da pre?u u Makedoniju. Iz Atine su stigli  ?utobusi koji prevoze  ljude koji ne nmogu dalje nazad u Atinu. Na makedonskoj granici  vojska i Minist?rstvo unutr?šnjih poslov? su spre?ili n? desetine pokuš?j? o?ajnih migr?n?t? da na?u rupu ili iseku ži?anu ogradu koja je postavljena na granici prema Gr?koj. Prekju?e je makedonoska policija upotrebila   biber sprej , suzavac  i šok bombe da rastera  grupu od nekoliko stotina migranata koji su pokušali da ilegalno pre?u iz Gr?ke u Makedoniju.

Granica je bila zatvorena 24 ?asa, a od sino? je opet otvorena za izbeglice iz Sirije, Iraka i Avganistana.

Makedonski zvani?nici pozdravljaju odluku EU da uputi svoje pripadnike na gr?ko makednosku granicu, gde ?e oni  vršiti I dod?tne provere, kontrole i registr?ciju hilj?d? izbeglic?.

Premijer  Nikola Gruevski kaže da ?e makedonska policija dobiti i poja?anje u manjim policijskim snagama od Srbije, Ma?arske Hrvatske i Slovenije koji ?e zajedno sa makedonskim policijskim snagama  n? njihovoj strani granice pokušati da iza?u na kraj sa pritiskom migranata.  Gruevski o?ekuje da ?e slede?e nedelje po?eti d? stiže ova vrsta pomo?i.

 

 

 

Pogledajte još

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Izvor: APC Foto: APC Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu …