Početna / DIJALOG / Dr Ulf Rine: Da nema izbeglica rasla bi nezaposlenost

Dr Ulf Rine: Da nema izbeglica rasla bi nezaposlenost

   izvor   |   Dojče vele   |   www.dw.com   |  9. septembar 2015.   
Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, gotovo trećina ljudi u Nemačkoj koji su imigrantskog porekla položili su maturu ili su završili četvorogodišnju srednju stručnu školu (što je praktično kvalifikacija za studiranje, prim. red). To je veći procenat nego kod Nemaca. Kako to objašnjavate?

Ulf Rine: To i nije neko iznenađenje. Moramo znati da je do sada postojalo veoma malo legalnih puteva za doseljavanje u Nemačku, a ako ih je bilo, to su bili pre svega kanali kojima su se doseljavali visoko kvalifikovani ljudi.

  • Osim toga, mnogi od njih su državljani zemalja Evropske unije koji ionako smeju da rade u Nemačkoj…

Tačno.

  • Da li to znači da ne bi trebalo očekivati probleme na tržištu rada ili će ipak doći do konkurencije oko radnih mesta?

Konkurencija oko radnih mesta postoji u načelu uvek. To pogađa i doseljenike i „domaće“. Ali ne postoji nijedan naučni dokaz da domaći ostaju bez posla samo zato što u zemlju dolaze imigranti. Baš suprotno, stopa nezaposlenosti bi bila znatno veća kada ne bi bilo doseljavanja. Jedini izuzetak kod te teze bilo bi kada bi na tržištu na raspolaganju postojao samo tačno određeni broj radnih mesta, a to je pogrešno. Taj efekat „potiskivanja“ uopšte ne postoji, pogotovo kada je reč o doseljavanju visoko kvalifikovanih ljudi.

  • Postoji ipak i jedna druga statistika. Kako je u nedeljniku „Cajt“ rekao nemački ministar unutrašnjih poslova Tomas de Mezijer, i do 20 odsto odraslih izbeglica koje dođu u Nemačku su nepismeni. To bi ipak mogao da bude veliki problem?

To pitanje treba razmatrati diferencirano. Izbeglice su pre svega one osobe koje podnose zahtev za političkim azilom. Prema mom mišljenju, uopšte nema osnova da se te osobe pre svega posmatraju sa ekonomske tačke gledišta. Tek u drugoj fazi biće potrebno razmisliti i o sledećem: dolazi nam toliko mnogo izbeglica – za koje od njih možemo da otvorimo legalni put za dolazak u Nemačku, a da to nije azil?

  • Pričali smo o mogućoj konkurenciji oko radnih mesta kada je reč o visoko kvalifikovanim ljudima. Da li strahujete od konkurencije na poslovima koji su manje plaćeni?

Naravno da u pojedinim slučajevima može doći do konkurencije. Ali, ako se osvrnemo u prošlost, vidimo da se prilikom proširenja Evropske unije na istok to nije masovno dogodilo. Ne doseljavaju se samo osobe koje će raditi u sektoru slabije plaćenih poslova, već i visoko kvalifikovani, a ti visoko kvalifikovani stvaraju nove poslove. Ukratko, sve to ne dovodi do nekih znatnijih problema.

  • Koje predloge nudite u ovoj situaciji u Nemačkoj?

Hitno bi trebalo razmisliti o donošenju Zakona o doseljavanju. Potrebno je otvoriti legalne puteve za dolazak u Nemačku i ljudima sa srednjom stručnom spremom, koji su sve potrebniji na nemačkom tržištu rada.

Dr Ulf Rinne je stručnjak za pitanja migracija sa Instituta za budućnost rada u Bonu.

Pogledajte još

Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor: APC/CZA  Foto: APC/CZA Beograd, 22 novembar – Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine