Od početka 2015. godine  do početka juna više od 3.000 dece tražilo je azil u Srbiji, od toga, više od 1 300 su deca bez pratnje roditelja. Nepoznato je koliko dece boravi ili prođe kroz zemlju, a da ne zatraži azil. Prema podacima našeg Centra najveći broj njih ne stigne do centara za azil, pa se ona “prosto gube u statistikama”.

Alarmantan podatak je da je skoro svako dete doživelo neku vrstu traume ili nasilja, bilo u zemlji porekla, bilo na putu do Srbije. Deca su najčešće svedoci ubistva ili nasilja koje se sprovodi nad njihovim roditeljima ili bližim članovima porodice, a i oni sami su često žrtve fizičkog, ali i seksualnog nasilja.

Neka deca su izložena fizičkom maltetiranju, kidnapovanju, prisilnim brakovima, a sa takvim bremenom kreću na put, gde opet doživljavaju razne neprijatnosti i traume. Dešava se da se na putu razdvoje od roditelja, da bivaju opljačkani, suočavaju se sa nasiljem državnih službenika koji ih tretiraju kao odrasle, lišavaju ih slobode, ne daju im hranu i vodu. To naravno ostavlja dugotrajne psihičke, ali i fizičke posledice po decu. Često imaju zdravstvene probleme, nekada se čak i normalan psiho-fizički rast zaustavlja zbog doživljene traume. U istraživanje koje je radio CZA sva deca sa kojima su vođeni razgovori složila su se da, ma koliko su teška bila iskustva koje doživljavaju na putu, je nasilje koje doživljavaju u zemlji porekla neuporedivo brutalnije i teže.

U Srbiji nažalost nema dovoljno stručnih i tehničkih kapaciteta da bi se pomoglo ovoj deci. A u posebno teškoj situaciji su deca koja se nađu ovde bez pratnje roditelja ili staratelja.

U Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila pokušavamo da ojačamo njihovo psiho-fizičko stanje ali i interakciju u lokalnoj sredini, jer je reč o posebno osetljivoj i traumatizovanoj grupi izbeglih. Radimo to preko individualnih i grupnih psiholoških savetovanja, kulturoloških, kreativnih, školsko- pripremnih, jezičkih i drugih radionica čiji je cilj da ojačaju decu, odvoje ih od teške situacije u kojoj se nalaze i trauma kroz koje su prošli. Kako sva deca po međunarodnoj konvenciji o pravima deteta imaju pravo na obrazovanje, naš Centar čini sve što je u njegovoj moći da decu tražioce azila uključe i u sistem obrazovanja u Srbiji. U 2015. godini je preko 36 dece upisano u škole u Srbiji.

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine