четвртак, 29. фебруар 2024.
srsren
Početna / AKTUELNO / Austrija “spušta” rampu na balkanskoj izbegličkoj ruti, EK protiv

Austrija “spušta” rampu na balkanskoj izbegličkoj ruti, EK protiv

pripremio  | APC         foto | Franz Neumayr / Pres    

Beograd, Be?, Ljubljana, Brisel, 18. februar –  Najava  zatvaranja granica na balkanskoj ruti za prolazak migranata u EU, koja je krenula iz Be?a, a ?iji su zagovornici Ma?arska, Poljska, Slova?ka i ?eška, po?inje postepeno  da se realizuje. Mediji i portali licitiraju ta?an datum spuštanja rampe, od toga da ?e u narednih dvadesetak dana biti zatvorena gr?ko-makedonska granica, do toga da je to mogu?e ve? u naredna dva dana, a list  „Danas“, pozivaju?i se na izvore iz Evropske komisije tvrdi da ?e se to dogoditi 1.marta. Do tada ?e kaže pravo za dalji prolazak izgubiti prvo Avganistanci, potom Ira?ani i na kraju Sirijci.

Me?utim tiho zatvaranje  grani?nih prelaza koja postaju su sve uže grlo za izbeglice, ve? je po?elo.  Dok u Briselu evropski zvani?nici traže zajedni?ko rešenje austrijska vlada je objavila da ?e maksimalni broj migranata koje ?e ubudu?e primati dnevno biti 3.300. Uz to, ona ?e ubudu?e dnevno primati najviše 80 molbi za azil u Austriji, a uvela je i stroge kriterijume za ulazak izbeglica u svoju državu . Te mere je u sredu u najve?oj meri prepisala slovena?ka vlada, a danas su ministri policija Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije I Makedonije u Zagrebu dogovorili “ da ?e zajedni?ki profilisati i registrovati izbeglice na gr?ko-makedonskoj granici“, te da ?e oni sa jedinstvenim dokumentom putovati od Makedonije do Austrije. To zna?i da ?e biti primenjen režim za prijem koji je ve? uspostavila Austrija (mada se ne pominju kvote za prijem).

“Sve dok nema održivog rešenja na spoljnim granicama EU primorani smo sami da preduzmemo odgovaraju?e mere, najavila je pre nekoliko dana odluku austrijske vlade o pooštravanju uslova za prijem izbeglica u zemlju ministarka unutrašnjih poslova Mikl-Lajtner. Dnevni kontingenti su potrebni da bi obezbedili red i bezbednost u našoj zemlji”, naglasila je ministrka i pojasnila da „?im postoja?e dnevna kvota i kvota za sat budu dostignute, zaustavi?emo puštanje ljudi” .Uz to najavila je druge mere – od kontejnera do novih barijera – poput nedavno podignute ograde na Špilfeldu, glavnom austrijskom grani?nom prelazu sa Slovenijom(osigura?e se dodatnih 12 prelaza, me?u kojima u Tirolu, Štajerskoj, Koruškoj i Burgerlandu).

“Ako trebaju nove ograde, gradi?e se i nove ograde”, rekla je ona.

Prema ovim planovima, kontrolisa?e se ljudi, automobili i vozovi, prenose austrijski mediji, a  kako navodi austrijski ministra vojske neophodno da se pove?a i broj proterivanja .

Po uzoru na Austriju Vlada Slovenije, prihvatila je u sredu više restriktivnih mera, usmerenih na smanjivanje priliva izbjeglica. Proširila je kao i Austrija popis sigurnih zemalja iz kojih ne?e propuštati migrante i tražioce azila, a odlu?ila je i da ?e ubudu?e granicu s Hrvatskom štititi uz pomo? vojske.

Time se, kako je na konferenciji za novinare rekla ministarka unutarašnjih poslova Vesna Gjerkeš Žnidar, Slovenija uskla?uje s merama susedne Austrije, a Ljubljana uz to o?ekuje da ?e se u filtraciji izbeglica i smanjivanju njihovog broja na slovena?koj granici, ubudu?e više angažovati i Hrvatska.

“Put u Europsku uniju treba omogu?iti samo onima koji imaju pravo na me?unarodnu zaštitu, a Slovenija ?e izbjeglice primati u broju koji odre?uju kvote koje je uvela Austrija”, kazala je slovena?ka ministarka.

“Ekonomskim migrantima želimo dati do znanja da ne mogu do?i u Europsku uniju. Na taj na?in želimo ublažiti jake migracijske pritiske koji traju od prošle godine”, ustvrdila je slovenska ministrica.

U pogledu readmisije i tretmana migranata koje Austrija odbije da  primi i vrati ih u Sloveniju, ministarka je izrazila o?ekivanje da ?e ih Hrvatska i dalje primati od slovenske policije.

“Potrebna je saradnja svih država, a ne samo Hrvatske. Potrebno je smanjiti i usporiti migracijski tok”, kazala je Gjerkeš Žnidar.

Zatvaranju granica, limitiranju broja izbeglica koje mogu tražiti azil na granici Austrije, Evropska komisija ocenila je kao neprihvatljivu. Odluka vlasti u Be?u o dnevnom ograni?enju za prihvat izbeglica u suprotnosti je sa zakonima Evropske unije, kaže se u pismu Dimitrisa Avramopulosa, evropskog komesara za migracije koje je  uputio danas austrijskoj Vladi.  Avramopulos je upozorio da Austrija ima zakonsku obavezu da prihvati zahteve za azil koji se podnesu na njenoj teritoriji ili na njenim granicama.”To što su Austrijanci odlu?ili nije u skladu sa zakonima EU”, izjavio je evropski komesar, a predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker poru?io je da ?e EK ispitati da li su te mere u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Ove poruke su upu?ene  sa samita evropskih lidera u Briselu, ?ime je potvr?eno nejedinstveno njenih ?lanica oko toga gde i kako zaustaviti talas izbeglica. Nema?ka i Evropska komisija smatraju da se rešenje mora tražiti u Turskoj i Gr?koj, a isto?noevropske zemlje na balkanskoj ruti.

Pogledajte još

Trilaterala u Budimpešti o migrantima

Izvor: RTS Budimpešta, 03.10.2022– Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, kao …

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine,

pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite

ili traženju azila za Ukrajinske izbeglice u Srbiji.

Privremena zaštita se ne ostvaruje samim ulaskom i boravkom u Srbiji.

Da bi ste ste ostvarili prava iz privremene zaštite u Srbiji,

potrebno je da preduzmete niz pravnih koraka u kojim će vam pomoći pravnici našeg centra u skladu sa Zakonom o azilu

i privremenoj zaštiti i sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

 

 

 

Vlada produžila privremenu zaštite

za izbegle iz Ukrajine

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o dopuni postojeće

“Odluke o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine”

koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 21/2023 od 17.3.2023. godine.

Ista Dopuna Odluke je stupila je na snagu u subotu, 18.3.2023. godine.

Privremena zaštita se produžava na period od godine dana, tačnije do 18.03.2024. godine.

Sva lica koja su do sada već ostvarila privremenu zaštitu kao i ona koja to još nisu uradila je potrebno

da se obrate našem Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila kako bismo im pomogli

da dobiju nova rešenja i nove lične karte.

 

 

Registracija i prava lica iz Ukrajine pod

privremenom zaštitom u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena

privremena zaštita u Srbiji

 

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Uslovi za ulazak u Srbiju za izbeglice iz Ukrajine

Preuzmite informacije na engleskom ili Srpskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download SRB

Download UKR

 

 

 

 

Informacije za izbeglice iz Ukrajine

APC/CZA je uradio kratki informator za izbeglice koje beže iz Ukrajine, a vezano za:

ulazak i boravak u Srbiji; prijavu boravka i traženje azila u Srbiji; smeštaj izbeglica u Srbiji;

pomoć za izbeglice dok borave u Srbiji.

 

Preuzmite informacije na engleskom ili ukrajinskom jeziku:

Download EN

Download UKR

 

 

 

 

Humanitarna pomoć izbeglicama

iz Ukrajine