уторак, 25. јун 2024.
sren
Početna / AKTUELNO / APC u Briselu: Položaj migranata pogoršan posle “zatvaranja“ balkanske rute

APC u Briselu: Položaj migranata pogoršan posle “zatvaranja“ balkanske rute

priredio:  APC         foto: APC

BEOGRAD, 3o. septembar 2017 – U Briselu je 27.septembra održana panel diskusija na temu The ‘not entirely closed’ Western Balkan route: what is the impact on migrants’ rights and the rule of law? (Balkanska ruta nije u potpunosti zatvorena: kakav to ima uticaj na prava migranata i na vladavinu prava?) koji je organizovao Evropski institut Fonda za otvoreno društvo (Open Society European Policy Institute).

Na ovom skupu kojem su prisustvovali brojni predstavnici institucija EU, civilnog sektora i diplomatskog kora, učestvovao je , zajedno sa mađarskim Hensilškim Komitetom i Inicijativom „Are you serious“ iz Hrvatske, i APC.

Naš predstavnik Sena Marić, je predstavila trenutno stanje azilnog sistema i migrantsku situaciju u Srbiji, sa posebnim fokusom na položaj izbeglica i migranata koji dugo borave u Srbiji.

Ona je ukazala na praksu da madjarska i hrvatska granična policija silom vraćaju migrante  na srpsku teritoriju, da u Srbiju i dalje ulazi znatan broj ljudi, što govori u prilog tome da Zapadnobalkanska ruta nije u potpunosti zatvorena.

Ona je ocenila da je položaj izbeglica i migranata znatno pogoršan od pokušaja „zatvaranja“ ove rute, budući da se najveći broj ovih lica nalazi u pravnom vakumu, odnosno nevidljiv je srpskom pravnom i institucionalnom sistemu.

„Takvo stanje je neprihvatljivo sa aspekta poštovanja principa pravne sigurnosti i vladavine prava i ne ide u prilog niti migrantskoj populaciji, koja je lišena svakog prava koja im garantuje pravni okvir Srbije, tako ni građanima Srbije, ni vlastima, koji nemaju osnovne podatke o osobama koje borave na njenog teritoriji niti upravljaju migracionom situacijom“, rekla je Marić.

Pored APC/CZA, neposredno iskustvo sa terena su podelile i nevladine organizacije iz Hrvatske i Mađarske, a diskusiju su obogatila i zapažanja istraživača-eksperata koji se bave pitanjima migracija i azila iz EU i zemalja regiona.

Opšti zaključak skupa je da su pokušaji „zatvaranja“ zapadnobalkanske izbegličke rute doveli do pogoršanja položaja izbeglica i migranata kako u državama EU, tako i u državama kandidatima za članstvo na ovoj ruti – Srbiji i Makedoniji, te da šira evropska javnost zatvara oči pred surovošću mađarske i hrvatske policije na granici sa Srbijom.

Poruka predstavnika APC bila je izmedju ostalog da negativne prakse država članica EU, kao i činjenica da većina migranata-izbeglica ne želi da ostane u Srbiji, ne sme da predstavlja nikakav argument da se ovim ljudima sistematski uskraćuju osnovna ljudska prava koje im garantuje ustavni i pravni okvir Srbije.

 

 

Pogledajte još

Srbija potpisala novi Frontex ugovor

Foto: europa.rs Beograd, 25 jun, 2025 – Ivica Dačić, Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova …