Početna / Pravna pomoć / Uspešan strateški slučaj Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila – lične radne dozvole tražiocima azila i izbeglicama bez naknade
logo

Uspešan strateški slučaj Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila – lične radne dozvole tražiocima azila i izbeglicama bez naknade

Nakon uspešnog strateškog slučaja u kojem je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila zastupao izbeglicu u postupku pribavljanja lične radne dozvole i oslobađanja od plaćanja republičke administrativne takse, prva pozitivna odluka dalje je korišćena i u svim drugim slučajevima te je u 2017. godini promenjena praksa i sada svi tražioci azila i izbeglice, koje ispunjavaju ostale uslove, dobijaju na njihov zahtev ličnu radnu dozvolu bez naknade.

Naime, u 2016. godini Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je pokrenuo strateški slučaj radi oslobađanja izbeglica od plaćanja republičke administrativne takse u iznosu od 12.810 dinara, za izdavanje lične radne dozvole, a sve kako bi se izbeglicama omogućio nesmetan pristup tržištu rada.

Nakon višemesečnog zastupanja i pozitivno rešene žalbe, Nacionalna služba za zapošljavanje je oslobodila izbeglicu obaveze plaćanja republičke administrativne takse koju plaćaju strani državljani, u iznosu od 12.810 dinara. Navedeni precedentni slučaj dalje je korišćen i u drugim slučajevima te je do danas oslobođeno više od 20 izbeglica i tražilaca azila, klijenata Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Centar za pomoć tražiocima azila nastavlja zastupanje i pomoć izbeglicama prilikom pribavljanja ličnih radnih dozvola i prijave na Evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi se oni uključili na tržište rada što je važan korak u integraciji ovih lica u srpsko društvo.

logo

 

Pogledajte još

Važne informacije za izbeglice iz Ukrajine, pomažemo u ostvarivanju privremene zaštite.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pruža besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju privremene zaštite …